دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
دعوت به شرکت در  بررسی اندیشه ورزی در ایران با حضور دکتر سید جواد طباطبایی     این نشست به اهتمام کمیته دانشجویی انجمن علوم سیاسی ایران و با همکاری گروه روندهای فکری و خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود. - یکشنبه 14 مهرماه ساعت 17 - خانه اندیشمندان علوم انسانی؛ خیابان استاد نجات اللهی(ویلا) نبش ورشو   شرکت برای عموم آزاد است

نظرات  (۲)

آقای طباطبایی با آن مصاحبه افتضاح و اظهارات غیر علمی شان در مجله مهرنامه حسابی سطح سواد خودشان را نشان دادند ... با حضور ایشان چه شود این جلسه
با سلام
هرچند نظراتان محترم است ولی بسیاری از پژوهشگران و صاحبنظران نظر دیگری دارند و آقای دکتر طباطبایی را در حوزه اندیشه سیاسی کم نظیر می دانند. موید این امر، استقبال در خور توجه از این نشست است