دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
انجمن علوم سیاسی ایران، مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه و انجمن روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس برگزار می نمایند:   نقد و بررسی آثار و افکار دکتر محمود سریع القلم ( از نگاه هشت دانشور علوم سیاسی)با حضور این استاد و صاحبنظر برجسته علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی بررسی کتاب های اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار فرهنگ سیاسی ایران عقلانیت و توسعه یافتگی ایران   محل برگزاری: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، سالن علامه جعفری زمان: سه شنبه 7 خرداد 1392، ساعت 19-17