دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات

به اطلاع می رساند پنجاه و نهمین شماره از پژوهشنامه علوم سیاسی منتشر شد.

علاقمندان می توانند با مراجعه به آدرس http://www.ipsajournal.ir مقالات این شماره و شماره های پیشین را به رایگان، دانلود و استفاده نمایند.

 

شماره جاری: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 59، تابستان 1399، صفحه 1-253  

 

در این شماره می خوانید:

بررسی تطبیقی ملی‌گرایی و جنبش زنان در ایران و مصر (1342-1285 ه.ش) صفحه 7-47 مصطفی چمنی مقدم؛ محمدنبی سلیم؛ میرزا محمد حسنی. 

 

تعلیق مشروطیت، وضعیت استثنا؛ کامیابی رضاشاه در کسب سلطنت صفحه 49-75 سید مرتضی حافظی؛ وحید سینائی. 

 

 چگونگی رابطه خود / دیگری در ایران سده اخیر: با کاربست الگوی باختین و رهیافت شانتال موف صفحه 77-116 دنیا راه حق؛ رضا اکبری نوری؛ حسن آب نیکی.

 

گذار پارادایمی، بازآفرینی امر سیاسی و فهم گذارهای پیش روی ایران صفحه 117-140 سلمان صادقی زاده.

  

پزشکی و قدرت از عهد ناصری تا دورة رضاخان؛ تبارشناسی سوژة ایرانی صفحه 141-172 فاتح مرادی؛ عباسعلی رهبر؛ خوان توی. 

 

بررسی رابطه توسعه اجتماعی و فرهنگ سیاسی در جامعه ایران؛ مطالعه موردی شهروندان شهر رشت صفحه 173-200 هادی نوری؛ مهدی مظلوم خداشهری؛ محمدرضا غلامی؛ رضا علیزاده.

 

پی‌جویی آینده در گذشته و بازنمایی‌ امر نوستالژیک در ایران معاصر صفحه 201-236 علی اشرف نظری ·       

  • مجتبی مقصودی