دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
انجمن علمی مطالعات صلح ایران و مجمع فلاسفه ایران برگزار می کنندسخنرانان: دکتر حسن اسدی، مدرس دانشگاه فرهنگیان شیراززمان: دوشنبه 25 شهریور 1398، ساعت 16 الی 18مکان: مجمع فلاسفه ایران