دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات

تشکیل جلسه انجمن تازه تاسیس ایرانشناسی

چهارشنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۳۱ ب.ظ
جلسه هیئت مدیره انجمن علمی  تازه تاسیس ایرانشناسی در دفتر مجله هویس به میزبانی دکتر آندرانیک سیمونیان در 17 اسفند 1396:به ترتیب از سمت راست: آقای مهدی شایان مدیر اجرایی انجمن، دکتر مسعودی فر عضو هیئت مدیره، دکتر علی شهیدی عضو ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪه ادﺑﻴﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ، دکتر جان اله کریمی مطهر عضو هیأت علمی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران ، دکتر جعفری دهقی استاد رشته زبان و فرهنگ های باستانی دانشگاه تهران و رئیس هیات مدیره انجمن ایرانشناسی ، دکتر طهمورث ساجدی صبا استاد زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه در تهران. ، بنده به عنوان بازرس انجمن ایرانشناسی، دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور استاد دانشگاه شهید بهشتی در رشتهٔ فرهنگ و زبان‌های باستانی و دکتر  زهره زرشناس عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی