دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات

با همکاری انجمن مطالعات صلح برگزار می شود

پنجشنبه, ۱۸ آبان ۱۳۹۶، ۰۵:۳۹ ب.ظ
انجمن ترویج علم ایران  با همکاری انجمن علمی مطالعات صلح ایران برگزار می نماید:به مناسبت هفته ترویج علماز 23 تا 25 آبانروز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه
  • مجتبی مقصودی

ترویج

صلح

علم

فراخوان

همایش