دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات

فراخوان مقاله پژوهشی در حوزه صلح

يكشنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۴، ۰۷:۲۰ ب.ظ

اطلاعیه فراخوان مقاله علمی- پژوهشی فصلنامه مطالعات صلح      

  «انجمن علمی مطالعات صلح ایران» به عنوان نهادی تازه تاسیس، علمی، داوطلبانه و غیردولتی در نظر دارد فصلنامه «مطالعات صلح» را با هدف تولید، تعمیق و گسترش ادبیات صلح از منظر مطالعات بین رشته ای منتشر نماید.  

     از آنجا که این فصلنامه با درجه علمی ـ پژوهشی منتشر خواهد شد؛ از اندیشمندان، پژوهشگران و صاحبنظران دعوت به عمل میآید تا مقالات ارزشمند پژوهشی خود را که متضمن ایده های جدید و نوآوری هایی در ارتباط با مطالعات صلح و به ویژه با تمرکز بر ایران باشد را جهت بررسی و انتشار به آدرس ایمیل فصلنامه ارسال نمایند.  

  آدرس ایمیل فصلنامه مطالعات صلح:  iran_psa@yahoo.com   

علاقمندان جهت اطلاع از ضوابط نگارش مقالات، می توانند به ادامه این فراخوان مراجعه نمایند.     

 انجمن علمی مطالعات صلح ایران  

راهنمای تنظیم مقاله  

فصلنامه مطالعات صلح به‌منظور تولید دانش تخصصی دربارة «صلح»، مقالات را با شرایط ذیل پذیرش و چاپ می‌نماید:

1- برآمده از یک کار اصیل پژوهشی و دارای ویژگی‌ دانش‌افزایی باشد.

2- واجد معیارها و ضوابط علمی تحقیق به‌ویژه از بُعد روشی و نظری باشد.

3- قبلاً در نشریات یا مجموعه‌مقالات، سمینارها و مجامع علمی دیگر چاپ نشده باشد.

4- مقالات برگرفته از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری به شرط قید نام استاد راهنما در کنار نام نویسنده قابل چاپ است. چگونگی تدوین مقالات صفحة اول:

1- عنوان کامل مقاله، نام و نام‌خانوادگی، عنوان علمی (رتبة دانشگاهی، رشته تحصیلی، محل کار یا تدریس)، آدرس پست‌ الکترونیکی و شماره تماس نویسنده یا نویسندگان.

2- چکیدة فارسی حداکثر در 150 کلمه،

3- کلید‌واژه (حداکثر 5 کلمه).

4- در صورتی که مقاله برگرفته از پایان‌نامه یا طرح پژوهشی باشد که سازمان یا نهادی هزینة‌ مالی پروژه را پرداخت کرده باشند، مراتب در پاورقی صفحة اول درج گردد. صفحات دوم و بعد از آن:

1- مقدمه و طرح مسأله

2- سؤال یا سؤال‌های تحقیق

3- چارچوب نظری یا مفهومی(تعریف مفاهیم، فرضیه‌ها، تئوری‌های تبیین‌کنندة موضوع، مدل نظری)

4- روش تحقیق

5- یافته‌های تحقیق

6- تکنیک گردآوری اطلاعات، حوزة تحقیق، سال انجام تحقیق، جامعة آماری و حجم نمونه

7- خلاصه و نتیجه‌گیری

8- یادداشت‌ها

9- منابع

10- خلاصة انگلیسی مطابق صفحة اول.

ویژگی‌های شکلی مقاله

1- مقاله، با نرم‌افزار Word حروف‌چینی شده و حداکثر بین 16-18 صفحه حتماً از طریق ایمیل فصلنامه ارسال گردد.2- مقاله با ابعاد (بالا 2، پایین 10، چپ و راست 5/4) ارجاعات در داخل متن به صورت فارسی و کامل درج شود (نام‌خانوادگی نویسنده، سال انتشار: صفحه یا صفحات) 3- کلمات غیرفارسی در داخل متن شماره‌گذاری (توک) و معادل لاتین آن در پایین صفحه درج شود. 4- پی‌نوشت‌ها به آخر مقاله و قبل از منابع منتقل شود. 5- منابع در انتهای مقاله به ترتیب حروف الفبا به تفکیک منابع فارسی و غیرفارسی ذکر شود. 6- فهرست منابع و مآخذ به روش زیر تدوین و در پایان مقاله اضافه شود: الف) کتاب‌ها: نام‌خانوادگی، نام (سال انتشار)؛ عنوان کتاب (Bold)، مترجم: جلد. محل نشر: ناشر. ب) مقالات: نام‌خانوادگی، نام (سال انتشار)؛ «عنوان مقاله»، نام نشریه (Bold)، دوره‌، شمارة نشریه، مکان نشر: صفحاتی که مقاله به خود اختصاص داده است. ج) منابع الکترونیکی: نام‌خانوادگی، نام (تاریخ مراجعه به سایت یا وب‌لاگ)؛ عنوان مقاله یا نوشته؛ آدرس دقیق اینترنتی یا دسترسی (CD، ...) د) پایان‌نامه‌ها: نام‌خانوادگی، نام (سال تحصیلی که رساله دفاع شده است)؛ عنوان کامل رساله (Bold)‌، نام استاد راهنما و مشاوران، شهر محل استقرار دانشکده یا دانشگاه: نام دانشگاه، (منتشر نشده). ه‍.(‍ سایر منابع: پیروی از الگوهای متداول در مجلات علمی معتبر.