دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
جای خالی استادان مطرح در بازنگری رشته علوم سیاسی      مسوولان کارگروه تحول علوم سیاسی بر اجرای واحدهای بازنگری شده از اول مهر ماه تاکید دارند. این در حالی است که بسیاری از استادان سرشناس و باسابقه این رشته که نقشی در جریان بازنگری نداشتند، موافق تعجیل کارگروه در اجرای سرفصل های بازنگری شده از اول مهرماه نیستند. گروه های علوم سیاسی خواستار توقف حداقل یک ساله اجرای سرفصل های جدید هستند تا بازنگری کامل تر و نواقص برطرف شود. استادان علوم سیاسی می گویند که در جریان بازنگری سرفصل های جدید از آنها نظری خواسته نشده است و این سرفصل ها نواقص جدی دارد.  جهت مطالعه متن کامل گزارش بنگرید به: روزنامه اعتماد، شماره  2990 مورخ 1393/3/4 به آدرس:  http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2973583