دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
بررسی حیات دانشجویی در انجمن علوم سیاسی ایران کمیته دانشجویی انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند: دقایق، ظرافت ها و چشم انداز های حیات دانشجویی در ایران امروز با حضور: دکتر علی اصغر قاسمی عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی کیانوش دلزنده دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکز مهدی رحمانی دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران محمد مهدی اردبیلی پژوهشگر، نویسنده و مترجم احسان زاهدی کیا دانشجوی دکتری علوم سیاسی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی - اجتماعی زمان: یکشنبه هفدهم آذر ماه 1392 ساعت 17 الی 19 مکان: خانه اندیشمندان علوم انسانی؛ خیابان استاد نجات اللهی (ویلا)، نبش کوچه ورشو