دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «چالش های آبی و صلح» ثبت شده است

۱۷
خرداد
کمیته صلح و محیط زیست انجمن علمی مطالعات صلح ایران؛ با همکارى مرکز صلح و محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست، خانه اندیشمندان علوم انسانى، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتى، مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، پژوهشکده علوم محیطى دانشگاه شهیدبهشتى، انجمن حقوق شناسى و دبیرخانه کمیته ملى حقوق بشر دوستانه برگزار میکند:”همایش صلح با محیط زیست” سخنرانان نشست اول: صلح و محیط زیست مدیر نشست: دکتر ضیاء الدین الماسىدکتر فرهاد دبیرىمهندس محمد درویشمحمد مقدم سخنرانان نشست دوم: چالشهاى آبى و صلح مدیر نشست: دکتر هومان لیاقتىدکتر علی مشهدىدکتر نغمه مبرقعىدکتر حجت میان آبادى زمان: دوشنبه٢٠ خرداد ١٣٩٨ ساعت ١٤:٣٠ الى ١٨:٣٠مکان: خیابان نجات اللهى، خانه اندیشمندان علوم انسانى، سالن فردوسى انجمن مقدم پژوهشگران، اساتید و دانشجویان را گرامى میدارد.
  • مجتبی مقصودی