تبلیغات
سیاست و پژوهش، دکتر مجتبی مقصودی - مطالب ابر علوم سیاسی
ویژه نامه  همایش " نخستین یادمان فرهیختگان دانش سیاست"" ، 1390/12/17
                                                                                                                       مصاحبه از: علی بایراملو


   دانش سیاست به مثابه دانشی میان رشته ای و با کارویژه های تحلیلی، تبیینی و تجویزی و نیز تاثیر گذار  بر حوزه تصمیم سازی، سیاستگذاری و اجراء، متاسفانه عملا در کشور به فراموشی سپرده شده و کم و بیش دچار بی مهری است و از منزلتی که شایسته آن است برخوردار نیست و باز هم علیرغم فضای به شدت سیاسی جامعه ایران، "سیاست به مثابه یک علم" از حاشیه ترین جایگاه برخوردار است و صد البته در کنار این کم توجهی و به حاشیه سپاری های سهوی و یا عمدی هر از چند گاهی مورد نوازش نبز قرار می گیرد! باید اذعان داشت؛ در استمرار این وضعیت ما نیز مسئولیت داشته و سهیم هستیم.ادامه مطلب

درج شده در تاریخ سه شنبه 16 اسفند 1390
طبقه بندی: نقد، نظر و بررسی،  گفتگو و هم اندیشی،  اخبار،  عمومی، 
برچسب ها: علوم سیاسی، قاسم افتخاری، حمید عنایت، علی اکبر، جواد شیخ الاسلامی، عبدالحمید ابوالحمد، مجتبی مقصودی، ابوالفضل قاضی، یادمان فرهیختگان دانش سیاست،

رئوس برنامه نخستین یادمان اندیشمندان علوم سیاسی ایران

چهرشنبه هفدهم اسفند / خانه اندیشمندان علوم انسانی

سخنرانی دبیر همایش و رییس انجمن علوم سیاسی ایران

رونمایی از تندیس جایزه سال انجمن علوم سیاسی ایران

اهدای تندیس سال انجمن به 2 استاد فرهیخته

رونمایی از برنامه راهبردی انجمن علوم سیاسی ایران

سخنرانی دکتر عبدالرحمن عالم استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

سخنرانی دکتر حمیرا مشیرزاده دانشیار گروه روابط یبن الملل دانشگاه تهران

سخنرانی دکتر علی اکبر امینی مدیر گروه علوم سیاسی داشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکزی

پخش 2 نماهنگ در "بزرگداشت یاد و خاطره اساتید" و "انجمن علوم سیاسی ایران"

اجراء زنده قطعاتی از موسیقی سنتی
درج شده در تاریخ دوشنبه 8 اسفند 1390
طبقه بندی: اخبار،  عمومی،  گفتگو و هم اندیشی، 
برچسب ها: رونمایی، برنامه راهبردی، یادمان، علوم سیاسی،
همراه با مراسم رونمایی و اهدای جایزه سال انجمن علوم سیاسی ایران

در خانه اندیشمندان علوم انسانی
چهارشنبه 17 اسفند 1390
ساعت 16 تا 19

درج شده در تاریخ یکشنبه 30 بهمن 1390
طبقه بندی: گفتگو و هم اندیشی،  اخبار،  عمومی، 
برچسب ها: یادمان، دانش سیاست، علوم سیاسی، حمید عنایت، جواد شیخ الاسلامی، هوشنگ مقتدر، علی اکبر، عبدالحمید ابوالحمد، ایرج ذوقی، اخوان زنجانی، جایزه سال انجمن علوم سیاسی ایران،
                             
  فصلنامه مطالعات ملی؛ 31، سال هشتم، شماره 3، 1386: 98 - 81
 مجتبی مقصودی


چكیده :
با درك اهمیت و جایگاه «هویت» در مناسبات اجتماعی و تعاملات گروهی و با توجه به موقعیت بین رشته‌ای این مفهوم، این پژوهش درصدد است تا جایگاه موضوع و مفهوم هویت را درعناوین پایان‌نامه‌های مقطع كارشناسی ارشد و دكتری علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه‌های دولتی شهر تهران، در قالب بررسی كمّی و استقرایی، مورد شناسایی قرار دهد و از این‌رو، به این پرسش اساسی می‌پردازد كه چه تعداد از پایان‌نامه‌های دانشجویی مقطع كارشناسی ارشد و دكتری رشته‌های علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه‌های دولتی شهر تهران، به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم، موضوع هویت را در عناوین و در دستور مطالعات خود داشته‌اند؟
در انجام این پژوهش، از روش و تکنیک تحلیل محتوا و در جمع‌آوری اطلاعات، از تمام‌شماری از 700 عنوان پایان‌نامه از 8 دانشگاه و مركز آموزشی دولتی مستقر در شهر تهران استفاده شده و برای فهم بهتر موضوع، از دو مدل مفهومی بهره گرفته شده است. در مدل مفهومی اول، هویت به مثابه متغیری وابسته و متأثر از عناصر و مؤلفه‌های هویت‌ساز اعم از محیط داخلی و خارجی و در مدل مفهومی دوم، هویت به عنوان متغیری مستقل با طیف وسیعی از كاركردها و برون‌دادهای هویتی مورد توجه قرار گرفت. به كارگیری مفهومی موسع از هویت، منتج به این جمع‌بندی شد كه حدود 40 درصد از پایان‌نامه‌ها، كم‌وبیش، موضوع هویت را در دستور كار خویش داشته‌اند. در برداشت مضیق و معطوف به صرف واژه «هویت»، تنها 6 عنوان پایان‌نامه و قریب به  یك درصد از مفهوم مذكور بهره گرفته‌اند.

كلیدواژه‌ها: هویت، پایان‌نامه دانشجویی، علوم سیاسی، روابط بین‌الملل، تحلیل محتوا


ادامه مطلب

درج شده در تاریخ پنجشنبه 19 آبان 1390
طبقه بندی: مقالات، 
برچسب ها: هویت، پایان‌نامه دانشجویی، علوم سیاسی، روابط بین‌الملل، تحلیل محتوا،
 پژوهشنامه علوم سیاسی، سال دوم، شماره 5، زمستان 1385: 152 - 143

 مجتبی مقصودی

چکیده:

در گونه‌شناسی پژوهش‌های علمی رساله‌ها یا پایان‌نامه‌های تحصیلی یکی از مهمترین انواع پژوهش‌ها محسوب می‌شوند. هر دانشجوی مقطع کارشناسی ‌ارشد و دکترا در پایان‌ دوره‌های آموزشی عهده‌دار تدوین رساله‌ای است که پس از انتخاب موضوع و ارائه طرح نامه به گروه آموزشی مربوطه و طی پروسة علمی ـ اداری - به‌خصوص تصویب عنوان در شورای پژوهشی دانشکده- توسط دانشجو جنبة عملیاتی و رسمی به خود می‌گیرد و در‌نهایت پس از تهیه و تدوین، در جلسه‌ای به طرح و دفاع از یافته‌ها و نتایج خود می‌پردازد.
علی‌رغم طیف وسیع و گسترده‌ای از پرسش‌ها که در ارتباط با پایان‌نامه‌های دانشجویی قابلیت طرح و بررسی دارد، این پژوهش به دنبال پاسخ‌گویی به این پرسش محدود و در‌عین‌حال مهم است که: «به لحاظ تنوع و فراوانی موضوعی، عناوین پایان‌نامه‌های دانشجویی از چه وضعیتی برخوردار است؟» بدین ترتیب در اثنای پژوهش مشخص خواهد شد چند درصد از رساله‌ها به مسائل ایران و چند درصد به مسائل دیگر کشورها می‌پردازند، تمرکز بر مباحث انتزاعی، نظری و اندیشه‌ای تا چه حد است و چند درصد از موضوعات کاربردی‌تر به نظر می‌رسند؟ هم‌پوشانی، شباهت و تکرار عناوین پایان‌نامه‌ها تا چه میزانی است و در چه حوزه‌‌هایی خلأ وجود دارد؟
فرضیة اصلی  این پژوهش آن است که: «به‌رغم دقت‌ِ نظر مسئولین و مراجع علمی صلاحیت‌دار (مدیران گروه‌ها، شورای پژوهشی، اساتید راهنما و مشاور) در تأیید و تصویب عناوین پایان‌نامه‌های دانشجویی، بخش قابل‌ توجهی از رساله‌ها با دورافتادگی از واقعیات و نیازهای سیاسی-اجتماعی جامعه و کشور، جنبة غیرکاربردی داشته و تکرار و هم‌پوشانی از‌جمله نکات قابل طرح در عناوین پایان‌نامه‌های دانشجویی محسوب می‌شود؛ هر‌چند در پژوهش پیمایشی، این فرضیه مورد تأیید قرار نگرفت.
به لحاظ روشی و به تناسب نوع تحقیق و ماهیت پژوهش، در جمع‌آوری اطلاعات از روش استقرایی بهره گرفته شده است. از میان جامعة آماری یا رساله‌های دو مقطع کارشناسی‌ارشد و دکتری رشته‌های علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، دستمایة این پژوهش نمونه‌گیری تصادفی از 700 عنوان پایان‌نامه می‌باشد. محدودة زمانی عناوین پایان‌نامه‌ها بین سال‌های 1385-1370ه‍.ش و محدودة مکانی از 8 دانشگاه و مرکز آموزشی دولتی مستقر در شهر تهران شامل: دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس، امام صادق(ع)، علامه طباطبایی، تربیت معلم، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی انتخاب شده است.

واژه‌های کلیدی: پایان نامه، کارشناسی ارشد، دکتری ، علوم سیاسی، روابط بین‌الملل

 ادامه مطلب

درج شده در تاریخ سه شنبه 26 مهر 1390
طبقه بندی: مقالات، 
برچسب ها: علوم سیاسی، روابط بین الملل، پایان نامه، کارشناسی ارشد،

چکیده مقالات همایش: وضعیت پژوهش در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران، تهران، انجمن علوم سیاسی ایران، اردیبهشت 1388،ص 62


                                                                                                                                            مجتبی مقصودی                                             

     "اعتماد" به مثابه مفهومی سنتی  و "اعتماد اجتماعی" به عنوان مفهومی مدرن و برآمده  و برآیند  دوران مدرنیته ، زمینه ساز همکاری داوطلبانه وهمدلانه  میان اعضاء جامعه بوده و از مولفه های توسعه و مشارکت  اجتماعی و از اجزاء سرمایه اجتماعی محسوب می شود.

  تصور و انتظار اتوپیایی از جامعه علمی و فضای پژوهشی کشور و از جمله رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل ایران بدون در نظر گرفتن ملاحظات فرهنگی،تجربه تاریخی و واقعیات سیاسی- اجتماعی و اقتصادی امری خطا است. با چنین پیش فرضی پژوهش های مشترک در این دو رشته دانشگاهی به لحاظ کمیت،کیفیت، تنوع و اثربخشی چنانکه باید وشاید از سطح مناسبی برخوردار نیست.اگرچه در سال های اخیر به دلایل برونزا   و سیاست گذاری های آموزشی و متاثر از افزایش فارغ التحصیلان دوره های تحصیلات تکمیلی و استخراج مقاله از درون برخی پایان نامه ها و سفارش برخی پروژه ها از سوی نهادهای دولتی، به لحاظ کمی از روندی رو به رشد برخوردار گردیده است ، ولی هنوز پژوهش های مشترک میان صاحبنظران و کارشناسان این دو رشته علمی به مثابه فعالیتی غیر انفرادی(بعضا دو یا چند نفره) ، داوطلبانه ، جدی و مساله محور ، اثربخش، برنامه ریزی شده ، با تقسیم کارمشخص و منافع مادی و معنوی مشترک و دو سویه کمتر محلی از اعراب دارد.

    از جمله دلایل بروز چنین وضعیتی ، فقدان تعاملات شفاف ، درک نادرست  از منافع دو سویه ، فقدان حسن ظن و  نیز تجربیات شخصی ناخوشایند از برخی  رویکردها  و بهره برداری های ابزاری درهمکاری های مشترک ، معمای اعتماد را نه تنها  در عرصه پژوهش های علمی ، بلکه  در عرصه های صنفی و اجرایی این دو رشته رقم زده است.

با در نظر گرفتن این واقعیت که اعتماد امری آموختنی است که در جریان جامعه پذیری در تجربه اجتماعی   می آموزند ؛ این مقاله به دنبال بررسی زمینه های بی اعتمادی و کم اعتمادی  به ویژه در میان پژوهشگران و صاحبنظران رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل ، به عنوان یکی از موانع همکاری های مشترک علمی است. در ادامه این مقاله تلاش خواهد کرد به برخی مکانیسم ، ابزارها  و راههای خروج  از این  وضعیت بپردازد.

کلید واژه ها:اعتماد، اعتماد اجتماعی، علوم سیاسی، روابط بین الملل، پژوهش های مشترکدرج شده در تاریخ چهارشنبه 13 مهر 1390
طبقه بندی: مقالات، 
برچسب ها: اعتماد، علوم سیاسی، روابط بین الملل، پژوهش،
(تعداد کل صفحات:4)      [1]    [2]    [3]    [4]   

درباره


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی
موضوعات
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نظر سنجی
مهمترین آسیب پایان نامه های دانش سیاست متاثر از کدام عامل است؟


صفحات جانبی
پیوند ها
ابر برچسب ها
پیوند های روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

mehfa

فالmehfa.com

mehfa.com

mehfa.com