سیاست و پژوهش، دکتر مجتبی مقصودی دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی http://www.drmaghsoudi.ir 2020-09-29T14:50:12+01:00 text/html 2020-09-21T07:28:41+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی نشست لایو "نقش سازمان های مردم نهاد در توسعه صلح در جوامع" http://www.drmaghsoudi.ir/post/546 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#006600">به مناسبت روز جهانی صلح جمعیت امام علی برگزار می کند:</font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">نشست لایو "نقش سازمان های مردم نهاد در توسعه صلح در جوامع"</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s15.picofile.com/file/8408878784/photo_2020_09_21_10_54_02.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="1" color="#cc0000">زمان</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="1" color="#cc0000">روز دوشنبه ۳۱ شهریور</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="1" color="#cc0000">ساعت ۸ شب به وقت ایران</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">_________________________________________________________________</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">سخنرانان:</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">جناب آقای دکتر توماس پاگ، Thomas Pogge، استاد فلسفه اخلاق دانشگاه Yale</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">سرکار خانم زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی (ع)&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">جناب آقای دکتر مجتبی مقصودی، رئیس هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2">آدرس صفحه اینستاگرام جمعیت امام علی:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="arial, helvetica, sans-serif">https://instagram.com/imamalisociety</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-09-03T09:08:09+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی فراخوان مقاله فصلنامه مطالعات ملی http://www.drmaghsoudi.ir/post/545 <div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Koodak" size="5" color="#990000">فراخوان مقاله</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Koodak" size="5" color="#990000">&nbsp;فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ملی</font></b></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;">فصلنامه علمی - پژوهشی <b><i>مطالعات ملی</i></b> پس از دو دهه تلاش علمی مستمر و با ضریب تأثیر 86/1 ، در بین مجلات علوم انسانی، در زمره‌ی پنج مجله‌ی نخست کشور قرار گرفته است؛ لذا با افتخار از پژوهشگران ارجمند برای ارائه‌ی مقاله­های وزین خود، به این فصلنامه، در باب </span><b><i><span lang="AR-SA" style="font-size:11.5pt;font-family:&quot;B Zar&quot;">«هویت و همبستگی ملی در ایران»،</span></i></b><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;"> با نگاه به ابعاد مختلف، دعوت به عمل می‌آورد. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-indent:.3in"><span lang="AR-SA" style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;">از این‌روی، ضمن استقبال از ایده­های نو و خلاقانه، برخی اولویت‌ها و موضوع‌های پیشنهادی، برای تدوین مقاله در فصلنامه مطالعات ملی، به شرح زیر اعلام می‌شود:<o:p></o:p></span></p> <p align="center" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;background:white;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:2.0pt;mso-ansi-font-size:4.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family: IRANSans;mso-hansi-font-family:IRANSans;color:black"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right: 45.0pt;margin-bottom:0in;margin-left:0in;margin-bottom:.0001pt;mso-add-space: auto;text-align:justify;text-indent:-.25in;line-height:102%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:13.0pt;line-height:102%;mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri;color:black"><span style="mso-list:Ignore">1-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:102%; font-family:&quot;B Zar&quot;;color:black">روان زخم ها، حوادث طبیعی و هویت ملی (کرونا، سیل، زلزله، طوفان و....)؛ <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.4in;line-height: 102%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:13.0pt; line-height:102%;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri; color:black"><span style="mso-list:Ignore">2-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:102%;font-family:&quot;B Zar&quot;;color:black">هویت مدرن در ایران؛ <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.4in;line-height: 102%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:13.0pt; line-height:102%;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri; color:black"><span style="mso-list:Ignore">3-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:102%;font-family:&quot;B Zar&quot;;color:black">گردشگری و نقش آن در بازنمایی هویت ملی (تاریخی، طبیعی، مذهبی، فرهنگی)؛ <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.4in;line-height: 102%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><b><span style="font-size: 13.0pt;line-height:102%;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family: Calibri;color:black"><span style="mso-list:Ignore">4-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span></b><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:102%;font-family:&quot;B Zar&quot;;color:black">باستان گرایی، نوباستان گرایی و نحوه بازنمایی هویت ایرانی؛ </span><b><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:102%;font-family:&quot;B Zar&quot;;color:red"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.4in;line-height: 102%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:13.0pt; line-height:102%;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri; color:black"><span style="mso-list:Ignore">5-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:102%;font-family:&quot;B Zar&quot;">الگوهای بازنمایی­ هویتی در صدا وسیما؛ <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.4in;line-height: 102%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:13.0pt; line-height:102%;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri; color:black"><span style="mso-list:Ignore">6-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:102%;font-family:&quot;B Zar&quot;">بازنمایی هویت در سینما (فیلم و هویت ملی)؛ <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.4in;line-height: 102%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:13.0pt; line-height:102%;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri; color:black"><span style="mso-list:Ignore">7-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:102%;font-family:&quot;B Zar&quot;">موسیقی و هویت ملی؛ <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.4in;line-height: 102%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:13.0pt; line-height:102%;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri; color:black"><span style="mso-list:Ignore">8-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:102%;font-family:&quot;B Zar&quot;">باستان‌گرایی و زمینه‌های بازنمایی هویت در ایران امروز؛ </span><span dir="LTR" style="font-size: 13.0pt;line-height:102%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.4in;line-height: 102%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:13.0pt; line-height:102%;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri; color:black"><span style="mso-list:Ignore">9-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:102%;font-family:&quot;B Zar&quot;;color:black">حافظه و خاطره و هویت ملی(یادآوری و فراموشی)؛ نوستالژی و هویت ملی در ایران معاصر؛ <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.4in;line-height: 102%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:13.0pt; line-height:102%;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri; color:black"><span style="mso-list:Ignore">10-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:102%;font-family:&quot;B Zar&quot;">ابعاد هویتی جنبش‌های جدید اجتماعی؛ <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.4in;line-height: 102%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:13.0pt; line-height:102%;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri; color:black"><span style="mso-list:Ignore">11-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:102%;font-family:&quot;B Zar&quot;">شبکه‌های جدید اجتماعی و نحوه بازنمایی هویت ملی؛ <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.4in;line-height: 102%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:13.0pt; line-height:102%;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri; color:black"><span style="mso-list:Ignore">12-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:102%;font-family:&quot;B Zar&quot;">نقش سلبریتی‌ها در هویت‌یابی جوانان؛ <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom: .0001pt;mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.4in;line-height: 102%;mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:13.0pt; line-height:102%;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri; color:black"><span style="mso-list:Ignore">13-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:102%;font-family:&quot;B Zar&quot;">دانشگاه‌ها، ایران آگاهی و هویت ملی؛ <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" dir="RTL" style="margin:0in;margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto;text-align:justify;text-indent:.4in;line-height:102%; mso-list:l0 level1 lfo1"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:13.0pt; line-height:102%;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:Calibri; color:black"><span style="mso-list:Ignore">14-<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:13.0pt;line-height:102%;font-family:&quot;B Zar&quot;">نظام آموزشی <b><span style="color:black">(</span></b><span style="color:black">رسمی و غیررسمی، آشکار و پنهان) و ساز</span>وکارهای شکل‌گیری هویت ملی؛ <o:p></o:p></span></p><br></div> text/html 2020-08-27T14:36:20+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی انتشار پنجاه و ششمین شماره از پژوهشنامه علوم سیاسی http://www.drmaghsoudi.ir/post/544 <div><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#cc0000">به اطلاع می رساند پنجاه و ششمین شماره از پژوهشنامه علوم سیاسی منتشر شد.&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">علاقمندان می توانند با مراجعه به آدرس&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">http://www.ipsajournal.ir</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp; مقالات این شماره و شماره های پیشین را به رایگان، دانلود و استفاده نمایند.</font></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s11.picofile.com/file/8406957918/photo_2020_08_27_19_34_10.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><b>در این شماره می خوانید:</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">( شماره جاری: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 56، پاییز 1398، صفحه 1-234 )&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans">____________________________________________________________________________</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">1. فراترکیب متغیرهای گفتمان های استعاری مدیریتی رؤسای جمهور ایران در رقابت های انتخاباتی&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">صفحه 7-35</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">علیرضا بناگر؛ داوود کیاکجوری؛ سعید اسلامی؛ محمد جواد تقی پوریان</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">•&nbsp;</font><a href="http://www.ipsajournal.ir/article_386.html" target="_blank" title="" style="text-align: center;">مشاهده مقاله</a></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">•</font><a href="http://www.ipsajournal.ir/article_386_d5ce6da875b41e4bfda8390374c9d261.pdf" target="_blank" title="" style="text-align: center;">اصل مقاله 346.85 K</a></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">____________________________________</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">2. واکاوی میزان تأثیرگذاری شبکه های اجتماعی بر مشارکت سیاسی (مطالعه موردی: ایران و روسیه در سال های 2020-2010)</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">صفحه 37-80</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">عارف بیژن؛ احسان اعجازی؛ مهدی لکزی</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">•&nbsp;</font><a href="http://www.ipsajournal.ir/article_385.html" target="_blank" title="" style="text-align: center;">مشاهده مقاله</a></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">•&nbsp;</font><a href="http://www.ipsajournal.ir/article_385_878eceef5499a417d6c01a9fbee03075.pdf" target="_blank" title="" style="text-align: center;">اصل مقاله 1.06 MB</a></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">____________________________________</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">3. بررسی اثر سیاست‌های راهبردی اقتصاد سیاسی نفت و تحریم‌ها بر تولید ناخالص داخلی کشور با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستمی&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">صفحه 81-106</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">هومن پشوتنی زاده؛ حامد خامه چی</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">•&nbsp;&nbsp;</font><a href="http://www.ipsajournal.ir/article_387.html" target="_blank" title="" style="text-align: center;">مشاهده مقاله</a></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">•&nbsp;&nbsp;</font><a href="http://www.ipsajournal.ir/article_387_dc9136b5d175fa5d2d5d7a3e26593d60.pdf" target="_blank" title="" style="text-align: center;">اصل مقاله 393.22 K</a></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">____________________________________</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">4. پروبلماتیک ایران: نظریۀ سیاستِ هویت در جریان‌های فکری معاصر ایران با تمرکز بر آرای جواد طباطبایی&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">صفحه 107-130</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">محمدتقی قزلسفلی؛ حسن شهسواری</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">•&nbsp;</font><a href="http://www.ipsajournal.ir/article_388.html" target="_blank" title="" style="text-align: center;">مشاهده مقاله</a></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">•&nbsp;</font><a href="http://www.ipsajournal.ir/article_388_08eb846bc6d85c72581b49b36c1dbd16.pdf" target="_blank" title="" style="text-align: center;">اصل مقاله 258.21 K</a></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">____________________________________</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">5. برساخت اجتماعی واقعیت در توئیتر فارسی؛ قالب بندی شبکه ای ارزش های سیاسی توسط همگان های شبکه ای در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">صفحه 131-161</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">حسین کرمانی</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">•&nbsp;&nbsp;</font><a href="http://www.ipsajournal.ir/article_389.html" target="_blank" title="" style="text-align: center;">مشاهده مقاله</a></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">•&nbsp;&nbsp;</font><a href="http://www.ipsajournal.ir/article_389_8d480b13be143c1d5a01c50f1b8a7f7d.pdf" target="_blank" title="" style="text-align: center;">اصل مقاله 781.21 K</a></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">____________________________________</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">6. تأثیر قدرت سیاسی بر سیر تحول سیاست‌نامه‌نویسی ایرانی: از قرن پنجم تا فروپاشی صفویه&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">صفحه 163-184</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">فرزاد محمدپور تهمتن؛ بهروز دیلم صالحی؛ کمال پولادی</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">•&nbsp;</font><a href="http://www.ipsajournal.ir/article_390.html" target="_blank" title="" style="text-align: center;">مشاهده مقاله</a></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">•&nbsp;</font><a href="http://www.ipsajournal.ir/article_390_3b52bac23c5fb15eb47e90d05d3f20a3.pdf" target="" title="" style="text-align: center;">اصل مقاله 280.82 K</a></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">____________________________________</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">7. تحلیل اعتراضات سیاسی دی ماه 1396&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">صفحه 185-220</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">مرتضی نوروزپور</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">•</font><a href="http://www.ipsajournal.ir/article_391.html" target="_blank" title="" style="text-align: center;">مشاهده مقاله</a></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">•&nbsp;</font><a href="http://www.ipsajournal.ir/article_391_60d9c7b5928b7ffb5d65aa5ebc95f29b.pdf" target="_blank" title="" style="text-align: center;">اصل مقاله 2.38 MB</a></div></div> text/html 2020-08-16T13:39:42+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی چهارمین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران http://www.drmaghsoudi.ir/post/543 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>چهارمین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s10.picofile.com/file/8405872550/photo_2020_08_16_06_36_55_resized.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">&nbsp;&nbsp;<font face="Mihan-Iransans" color="#009900" size="2">فراخوان مقاله</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#cc0000">چشم­‌انداز صلح در خاورمیانه؛</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#cc0000">&nbsp;بحران­‌های نوظهور و سیاست­‌های قدیمی</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">_____________________________________________________</font></div></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;تقویم همایش:</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-&nbsp;دریافت چکیده: ۱۳۹۹/۴/۳۰ تا ۱۳۹۹/۶/۳۰</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-&nbsp;اعلام نتایج: ۱۳۹۹/۶/۳۱</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-&nbsp;دریافت اصل مقاله:‌ ۱۳۹۹/۶/۳۱ تا ۱۳۹۹/۸/۳۰</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">-&nbsp;زمان برگزاری همایش: ۱۳۹۹/۹/۲۰</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">_____________________________________________________</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">راه‌های ارتباط با همایش</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تلفن دبیرخانه: ۸۸۹۰۰۰۲۲- ۰۲۱</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رایانامه:&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ipsan.conf1399@gmail.com</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><div style=""><font size="2">وبسایت:&nbsp;</font></div><div style="font-size: medium;">www.ipsan.ir/conf1399</div></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s11.picofile.com/file/8405872576/photo_2020_08_16_06_37_12_resized.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font color="#330000" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" color="#330000" size="1">منطقه خاورمیانه در طول یک صد ساله اخیر کانون منازعات و مناقشات فراوانی بوده است و هم اکنون نیز با بحران‌هایی جدید و گونه گونی دست به گریبان است.&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" color="#330000" size="1">وقوع بحران های نوظهور در سایه سیاست های متصلب قدیمی، وضعیت منطقه را بیش از پیش پیچیده ساخته و بسترها و بایسته های دستیابی به صلح را دور از دسترس قرار داده است. از این رو باز اندیشی چشم انداز صلح در خاورمیانه از منظر بین رشته ای و فرا رشته ای موضوع اصلی چهارمین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران قرار گرفته است؛ تا بدین وسیله توجه محققان و صاحب نظران حوزه صلح و خاورمیانه را در همه زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، حقوق، جغرافیایی و تاریخی به این مسأله جلب نماید.</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" color="#330000" size="1">&nbsp;دست اندرکاران همایش امیدوارند در سایه هم اندیشی و هم افزایی علمی و اندیشه ای بتوانند ظرفیت های همزیستی مسالمت آمیز و کاهش خشونت و صلح مثبت را در سطح منطقه افزایش دهند و گامی در راستای مسئولیت انجمنی، حرفه ای و اخلاقی و کاهش آلام و دردهای مردم منطقه بردارند.</font></div></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;ارکان همایش</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">دبیر علمی همایش: دکتر عبدالامیر نبوی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">دبیر اجرایی: دکتر مهرداد خرم نصر</font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div></div> text/html 2020-07-07T19:14:37+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی رونمایی و گپ و گفت در باب کتاب > http://www.drmaghsoudi.ir/post/542 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">رونمایی و گپ و گفت در باب کتاب</font>&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#006600">&lt;&lt; فرهنگ و فاجعه؛ جستارهای انسان شناختی درباره مصیبت های جمعی در ایران &gt;&gt; </font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight"><b style="">کمیته زنان و صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران و کارگروه حقوق زنان،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight"><b style="">&nbsp;کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کنند</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" color="#990000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" color="#330000"><b style="">با حضور:</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" color="#990000"><b style="">دکتر نعمت الله فاضلی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" color="#990000"><b style="">( نویسنده کتاب و عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی )</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansLight" color="#990000"><b style=""><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><div><font face="Mihan-IransansLight" color="#990000"><b>دکتر مجتبی مقصودی</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" color="#990000"><b style="">( رئیس هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران )</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" color="#990000"><b style=""><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight"><b style="">&nbsp;زمان برگزاری :&nbsp; دوشنبه 23 تیرماه&nbsp; - ساعت 17-18</b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight"><b style=""><br></b></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight"><b style=""><br></b></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s13.picofile.com/file/8402259042/400012200082_347292_452x640.jpg" alt=""></div></div> text/html 2020-07-05T10:43:43+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی رسالت اهل قلم و نهادهای مدنی علمی در شرایط کنونی ایران http://www.drmaghsoudi.ir/post/539 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; color:#C00000;mso-bidi-language:FA">رسالت اهل قلم و نهادهای مدنی علمی در شرایط کنونی ایران</span></b><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA">به مناسبت روز قلم<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA">نامگذاری روزها در تقویم های ملی و بین المللی<b><i> نوعی نشانه گذاری تاریخی و تجدید عهد و پیمان</i></b> </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-language:FA">با گذشته، درک حال و توجه به آینده </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">است؛ تا نسل های مختلف اجتماعی مواریث فکری و فرهنگی، مادی و معنوی را بهتر بشناسند. تا دچار آفت فراموشی نشوند؛ یادآوری و تکریم کنند؛ </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA">وضعیت سنجی کنند؛ آسیب شناسی کنند </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA">و با برگزاری مراسم بزرگداشت، گذشته را بازنمایی و حافظه و خاطره جمعی امروز را به فردا منتقل نمایند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA">14 تیرماه نیز در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران نوعی <i><b>نشانه گذاری، بزرگداشت و تکریم قلم و اهل قل</b></i>م است تا مسئولیت و رسالت خود را از یاد نبرند و بدانند که از همه ی طبقات و گروه های اجتماعی مسئولیتی بس سنگین تر و رسالتی بس گسترده تر دارند. در واقع از این منظر تاریخ به قضاوت اهل قلم نشسته است که صاحبان و سکانداران قلم در بزنگاه های مهم حیات ملی چه کرده اند و قلم خود را چگونه چرخانده اند و در خدمت چه نیروها و گروه هایی قرار داده اند؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA">با چنین مفروضی، اگر بپذیریم اهل قلم به مثابه </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">نخبگان فکری با نگاهی آسیب شناسانه و آینده نگرانه خرد نقاد و دماسنج جامعه اند؛ </span><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi;mso-bidi-language:FA"><i><b>امروز رسالت و مسئولیت اهل قلم چیست؟ </b></i>روح زمانه چه می طلبد و خیر عمومی و مصلحت ملی کدام است؟ و اصحاب قلم حاضر در نهادهای مدنی و از جمله نهادهای مدنی علمی چه کارنامه ای از خود برجای گذارده و چه ماموریتی در راستای اعاده منزلت قلم پذیرفته و تاکنون بکار بسته اند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA">&nbsp;انجمن علمی مطالعات صلح ایران به مثابه نهادی مدنی و علمی مبرم ترین وظیفه و رسالت اهالی قلم، نخبگان فکری و نهادهای مدنی و مستقل علمی در شرایط فعلی جامعه ایران، منطقه خاورمیانه و جهان را <b>صلح خواهی، صلح پژوهی و کمپین سازی در موضوع صلح</b> در همه سطوح و ابعاد دانسته و با کارنامه پنج ساله ی خود توانسته گام هایی هر چند کوچک در این عرصه بردارد و امیدوار باشد این رویکرد و تلاش به گفتمانی فراگیر و ماندگار نه تنها در ایران، بلکه در سطح منطقه ی پر تنش خاورمیانه و جهان تبدیل گردد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA">دکتر مجتبی مقصودی<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA">رئیس هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-bidi-language:FA">14 تیر 1399<o:p></o:p></span></b></p> text/html 2020-06-16T20:07:55+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی گپ و گفتی با اساتید علوم سیاسی؛ تجربه زیسته http://www.drmaghsoudi.ir/post/538 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><b>گروه علوم سیاسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می کند:</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>گپ و گفتی با اساتید علوم سیاسی؛ تجربه زیسته</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansLight" color="#006600"><b style="">گفت و گوی اختصاصی زنده با دکتر مجتبی مقصودی</b></font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#990000">( گفتگوی لایو اینستاگرامی )</font></span></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s12.picofile.com/file/8400255876/WhatsApp_Image_2020_06_15_at_13_20_25_450x640.jpg" alt=""></div> text/html 2020-06-15T07:15:08+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی گپ و گفت زنده اینستاگرامی با اساتید علوم سیاسی http://www.drmaghsoudi.ir/post/537 <div style="text-align: center;"><b><font face="Mihan-IransansLight">گروه علوم سیاسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می كند:</font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#006600"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#006600">گپ و گفتی با اساتید علوم سیاسی؛ تجربه زیسته</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#006600">( گفتگوی لایو اینستاگرامی )</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansLight" color="#cc0000"><b>سخنرانان : دكتر مجتبی، دكتر كیومرث اشتریان، دكتر محمدسالار كسرایی</b></font></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s13.picofile.com/file/8400106500/WhatsApp_Image_2020_06_15_at_00_30_16_450x640_1_.jpg" alt=""></div> text/html 2020-04-23T17:14:32+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی فراخوان مقاله : « بحران کرونا و سیاست در ایران » http://www.drmaghsoudi.ir/post/536 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s11.picofile.com/file/8394946442/abcd_451x640.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">فراخوان مقاله فصلنامه علمی- پژوهشی&nbsp; «پژوهشنامه علوم سیاسی» برای دو شماره اختصاصی با موضوع:</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000"><b>«بحران کرونا و سیاست در ایران»</b></font></div><div style="text-align: center;"><div style="font-size: small; font-family: Mihan-Iransans; color: rgb(255, 0, 0);"><br></div><div style=""><font style="" size="2" face="Mihan-Iransans">با شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر جامعه و سیاست در ایران، فصلنامه علمی - پژوهشی «پژوهشنامه علوم سیاسی» در چارچوب مسئولیت علمی، اخلاقی، اجتماعی و انسانی و نیز در راستای نگاه موشکافانه، حل المسأله ای و كاربردی به موضوعات جدید ایران، درنظر دارد دو شماره آتی خود را به موضوع «بحران کرونا و سیاست در ایران» اختصاص دهد. با توجه به اهمیت و اولویت این موضوع از همه دانشگاهیان و پژوهشگران کشور دعوت می شود مقاله های علمی-پژوهشی خود را با رعایت استانداردهای پژوهشی حداكثر تا خرداد1399به سامانه پژوهشنامه&nbsp; به آدرس زیر ارسال فرمایند.</font></div><div style=""><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">http://www.ipsajournal.ir&nbsp;</span></div><div style=""><font style="" size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="font-size: small; font-family: Mihan-Iransans; font-weight: bold;"><font color="#009900"><br></font></div><div style="font-size: small; font-family: Mihan-Iransans;"><div style="font-weight: bold; text-align: center;"><font color="#006600">محورهای پیشنهادی برای مقالات:</font></div><div style="font-weight: bold; text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;">•&nbsp; تاثیر بحران كرونا بر روابط دولت و جامعه در ایران</div><div style="text-align: right;">•&nbsp; تعاملات نهاد دین و سیاست در ایران عصر كرونا</div><div style="text-align: right;">•&nbsp; وضعیت سنجی و طیف سنجی مواضع و عملکرد نیروهای سیاسی در قبال بحران کرونا در ایران</div><div style="text-align: right;">•&nbsp; حکمرانی خوب وسیاست ورزی در ایران عصر کرونا؛ شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی</div><div style="text-align: right;">•&nbsp; نقش و عملكرد نهادهای مدنی در ایران در مقابله با ویروس کرونا</div><div style="text-align: right;">•&nbsp; اندیشه ورزی و ادبیات سیاسی در ایران عصر کرونا&nbsp;</div><div style="text-align: right;">•&nbsp; زنان و سیاست ورزی در عصر کرونا؛ بررسی تطبیقی تجربه های جهانی- ایرانی</div><div style="text-align: right;">•&nbsp; بررسی تطبیقی سیاست گذاری مواجهه با گسترش ویروس کرونا در ایران و کشورهای منتخب؛ توفیق ها و ناکامی ها</div><div style="text-align: right;">•&nbsp; دیپلماسی عمومی در عصر کرونا؛ از دیپلماسی سلامت تا دیپلماسی رسانه ای و آکادمیک در ایران</div><div style="text-align: right;">•&nbsp; تعاملات ایران و نهادهای بین المللی در مقابله با بیماری کوید 19</div><div style="text-align: right;">•&nbsp; سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در عصر کرونا</div><div style="text-align: right;">•&nbsp; سیاست، صلح و مدیریت بحران در ایران؛ مطالعه موردی ویروس کرونا</div><div style="text-align: right;">•&nbsp; روش شناسی و آینده پژوهی مطالعات و پژوهش های سیاسی در ایران در موضوع کرونا</div><div style="text-align: right;">•&nbsp; آسیب شناسی سیاست ورزی ایرانی در عصر كرونا و درس های آن برای سیاستگذاری</div></div></div> text/html 2020-03-16T18:40:32+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی چاپ پنجاه و چهارمین شماره از پژوهشنامه علوم سیاسی http://www.drmaghsoudi.ir/post/534 <div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="3" face="Mihan-Iransans" color="#cc0000">به اطلاع می رساند پنجاه و چهارمین شماره از پژوهشنامه علوم سیاسی</font></div><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="3" face="Mihan-Iransans" color="#cc0000">&nbsp;منتشر شد</font></div><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="3" face="Mihan-Iransans" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s7.picofile.com/file/8391165976/abc.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: right;"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">علاقمندان می توانند با مراجعه به آدرس http://www.ipsajournal.ir&nbsp;&nbsp; مقالات این شماره و شماره های پیشین را به رایگان، دانلود و استفاده نمایند.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2" face="Mihan-IransansLight">دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 54، بهار 1398</font></div><div style="text-align: right;"><br></div><div><font face="Mihan-Iransans">آرشیو انتشارات انجمن علوم سیاسی ایران:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">http://www.ipsa.ir/pages/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA</font></div></div> text/html 2020-03-01T21:04:17+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی اقدامات درست، تنها کنترل کرونا و هراس اجتماعی است http://www.drmaghsoudi.ir/post/533 <div class="font-weight-bold mb-1" style="text-align: center; box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-bottom: 0.25rem !important; font-weight: 700 !important;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="1" color="#990000">نامه‌ی جمعی از اساتید رشته‌های علوم انسانی و پزشکان در خطاب به نظام سیاست‌گذاری و مردم</font></div><h1 class="mt-2" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; text-align: center; margin-bottom: 0.5rem; line-height: 1.2; margin-top: 0.5rem !important;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="3" color="#990000">اقدامات درست، تنها کنترل کرونا و هراس اجتماعی است</font></h1><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8389814050/139812091055313219801634_640x502_1_.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(33, 37, 41); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: 13px; text-align: right;"><b><br></b></span></div><div><span style="color: rgb(33, 37, 41); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: 13px; text-align: right;"><b>با واقعیت‌ سرسختی چون ویروس کرونا، نه می‌توان برخورد سرسری کرد و نه می‌توان با روش‌های نادرست به مقابله‌اش رفت. فرجام هر دو، میدان دادن بیش‌تر به اشاعه این ویروس و افزایش میزان "ریسک نظام‌مند" است. ریسکی که به‌دلیل ماهیت خفته‌ی آن در بدن فرد آلوده، و سرعت ِ انتقالش، در قالب الگوی شبکه‌ای غیرخطی، عمل می‌کند و به‌سرعت تکثیر می‌شود.</b></span></div><div><span style="color: rgb(33, 37, 41); font-family: Mihan-IransansLight; font-size: 13px; font-weight: 700; text-align: right;"><br></span></div><div><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight" style="" size="1"><b style="">بنابراین، در غیاب رویه‌های سیاستی و&nbsp; مدیریتی صحیح و نبود همکاری جمعی و عمومی، امکان فراگیر شدن این ویروس در سطح‌ِ کشور و رسیدن تعداد مبتلایان، به مرزهای بسیار خطرناک‌ ِکنترل‌ناپذیرِ همراه با مرگ و میر بالا وجود دارد. طبق آمار رسمی اعلام شده،&nbsp; در حال حاضر، در ۲۰ استان کشور،&nbsp; آلودگی به کرونا وجود دارد. این نقشه‌ی جغرافیایی، ضرورت اتخاذ رویه‌های صحیح را صد چندان می‌کند.</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight" size="1"><b>یعنی در صورت توجه جدی به تجربه‌ی کشوری چون چین که به تایید سازمان بهداشت جهانی، در این باره فوق‌العاده عمل کرده است، می‌توان بر این بحران غلبه کرد.</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight" size="1"><b>واقعیت دیگر این است که افکار عمومی، شناخت کافی از&nbsp; این ویروس دارد. بنابراین، تنها راه حداقل‌سازی هراس اجتماعی و بازگرداندن امید اجتماعی، پی‌گیری جدی اقدامات صحیح، چه از سوی نظام حکمروایی، در سطوح کلان و بخشی، و چه از سوی تک تک افراد جامعه است.<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">ما امضاکنندگان این بیانیه، نه از زاویه تخصصی علم پزشکی، بلکه به عنوان دانشگاهیانی در رشته‌های مختلف علوم انسانی، به همراه چند تن از پزشکان متخصص،&nbsp; با کنار گذاشتن ریشه‌یابی انتقادی این بحران در شرایط خطیر فعلی، فقط از منظر مدیریتی و فرا تخصصی پزشکی، بر اتخاذ اقدامات زیر، با هدف کمک به مدیریت بهتر بحران، تاکید داریم:</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight" size="1"><b><br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">صورت‌بندی صحیح مساله؛&nbsp; با نگاه توطئه‌گرایانه و با انداختن بار تقصیر بر گردنِ بیگانگان، مشکلی حل نمی‌شود. حتّی اگر در یک سناریو، چنین فرضیه‌ای قابل اعتناء باشد، از اهمیت نظام مدیریت بحران برای مواجهه‌ی با آن نمی‌کاهد. ضمن این‌که، افکار عمومی، با مقایسه اقدامات انجام شده در چین و در ایران، صورت‌بندی‌های نادرست مساله را حمل بر عدم پاسخگویی نظام حکمروایی می‌کند. امری که بحران دیگری به‌نام بی‌اعتمادی اجتماعی را بیش‌ از قبل دامن می‌زند،<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">تعطیلی سراسری مدارس و دانشگاه‌ها تا پایان سال. تقویم آموزشی از جمله زمان&nbsp; کنکور و پایان ترم جاری دانشگاه را می‌توان یک‌ماه عقب انداخت‌. در عین حال، می‌توان از امکانات دنیای مجازی و آموزش راه دور بهره برد،<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">یک روز در میان کردن حضور پرسنل دولتی و بخش خصوصی، به نحوی که نظام اداری ضمن باز بودن، با اتکاء به&nbsp; نیمی از پرسنل خود، امور جاری روزانه را انجام دهد. در اینجا نیز می‌توان در مواردی از&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">سیاست دورکاری</span>&nbsp;استفاده کرد.<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">منع برگزاری هر نوع اجتماعی، چه مذهبی و چه غیر مذهبی. در مورد اجتماعات مذهبی، ما ضمن احترام فراوان به اماکن مقدس و شعائر و آیین‌های دینی و مذهبی، بر این باوریم که به استناد سخن پیشوایان دین، رعایت احتیاط‌ها با هدف صیانت از جان، شرط شرعی و عقلی است؛ بخصوص در شرایط کنونی که هر گونه بی‌احتیاطی علاوه بر تهدید جان شرکت‌کنندگان در اجتماعات دینی و مذهبی، موجب به‌خطر افتادن جان دیگران در ابعاد بالا نیز می‌شود،<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">اعلان رسانه‌ای دقیقِ افراد مبتلای فوت شده و الوده&nbsp; و درخواست از افرادِ در تماس با بیماران، برای رجوع به مراکز درمانی و انجام معاینات بالینی لازم. شفاف‌سازی در این باره، اقدام مهمی برای کنترل بحران است،<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">تامینِ امکان مرخصی برای&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">زندانیان بیمار</span>، و اجرای عفو زودتر از موعد برای زندانیان مورد نظر، و سایر تسهیلات در این باره، با هدف کاهش تراکم زندان‌ها و پیش‌گیری از وقوع شرایط خطرناک در&nbsp; این مکان‌های با دسترسی ضعیف به امکانات پزشکی و درمانی<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">با توجه به اقدامات لجستیک انجام شده در چین،&nbsp; و تجربه‌ای که این کشور در زمینه‌ی کنترل بحران دارد، می‌توان از آن و همین‌طور سازمان بهداشت جهانی، برای&nbsp; تامین امکانات پیشگیری و&nbsp; درمانی کمک گرفت،<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">تامین فوری تجهیزات پزشکی به‌ویژه امکانات پوششی قوی برای تمامی<span style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">&nbsp;کادر پزشکی - درمانی&nbsp;</span>و پرسنلی بیمارستا‌ن‌ها و ایجاد انگیزه‌های مثبت برای آنان. در مورد امکانات پوششی با کیفیت، می‌توان از سازمان بهداشت جهانی و چین کمک گرفت،<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">وزیر بهداشت و درمان، در مقام رئیس کمیته<span style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">&nbsp;بحران کرونا</span>، اعلام کرده است که به جای قرنطینه مکانی، اکیپ‌های کنترل مسافران، در معابر ورودی شهرها مستقر خواهند شد تا بیماران آلوده به ویروس را شناسایی و قرنطینه کنند. با وجود این، با توجه به تجربه‌ی کشورهای چین، کره‌جنوبی و ایتالیا، مطمئن‌ترین راه برای کاهش قابل توجه سرعت اشاعه ویروس، قرنطینه‌کردن شهرهایی است که بیش‌ترین آلودگی به کرونا را دارند. در مورد اکیپ‌های کنترل مسافران، بهتر است&nbsp; اولویت به استقرار آن‌ها در معابر خروجی شهرها داده شود تا در صورت مثبت بودن جواب تست، افراد مشکوک به بیماری، در همان شهر، تحت مراقبت‌های درمانی و قرنطینه‌ای قرار بگیرند. اکیپ‌‌های مستقر در معابر ورودی می‌تو‌انند نقش مکمل را داشته باشند؛ به ویژه در مورد افرادی که در مسیر بین دو شهر حرکت می‌کنند،<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">با توجه به احتمال افزایش روزافزون مبتلایان در چند روز آینده و احتمال کمبود جا در مراکز درمانی، می‌توان با تجهیز سریع ساختمان‌های بلا‌استفاده‌ی نهادهای دولتی و عمومی، در شهرهای مختلف، این کمبود را جبران کرد،<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">کلام آخر، در خطاب به هموطنان گرامی و اصحاب رسانه از جمله رسانه اجتماعی است. کنترل<span style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">&nbsp;بحران کرونا،</span>&nbsp;بدون همکاری جمعی، امکان ناپذیر است. در این شرایط خاص، اخلاق و مسئولیت فردی با اخلاق و مسئولیت اجتماعی در هم تنیده است.&nbsp; نه تنها با رعایت اصول بهداشتی اعلام شده و ماندن در خانه و پرهیز از سفر،&nbsp; باید مراقب جان خود و خانواده‌ی خود باشیم، بلکه باید در&nbsp; حفاظت از جان دیگران نیز کوشا و مراقب باشیم. سرنوشت همه‌ی ما به یکدیگر گره خورده است. در صورت بی‌توجهی به موارد مذکور، زمینه‌ی شیوع ویروس و رساندن ان به مرز کنترل‌ناپذیر را فراهم می‌کنیم.</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight" size="1"><b>در همین‌راستا، اگر از دیگران انتظار داریم که از رفتارهای فرصب‌طلبانه‌ی کاسب‌کارانه با ما پرهیز کنند، به همین میزان مسئولیت رعایت چنین رفتاری بر دوش تک تک ما نیز سنگینی می‌کند. موقعیت حساس و خطیر کنونی را می‌توانیم تبدیل به&nbsp; فرصت خوبی برای تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مهرورزی به یکدیگر کنیم.<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">انتشار اخبار نادرست و ایجاد هول و هراس، در شرایط خطیر کنونی، می‌تواند با افزایش استرس و کاهش سیستم ایمنی بدن هموطنان گرامی، آنان را در برابر این ویروس آسیب‌پذیرتر کند. بنابراین، بر عهده‌ی اصحاب رسانه است که ضمن اطلاع‌رسانی صحیح، مانع از افزایش بیمورد استرس اجتماعی بشوند.</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight" style="" size="1"><b style="">با آرزوی مدیریت سریع بحران و پرداختن به سیاست‌های موجده‌ی کژکارکردی‌های جدی نظام سلامت و مدیریت بحران، بعد از عبور از این پیچ خطیر</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight" style="" size="1"><b>اجلالی،&nbsp; پرویز، جامعه شناسی، موسسه عالی مدیریت و برنامه ریزی<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">احمدنیا، شیرین، جامعه شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">اسماعیلی امین، حمید، اقتصاد و روابط بین‌الملل، جهاد دانشگاهی<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">افتخاری، عبدالرضا رکن‌الدین، جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">ایمانی جاجرمی، حسین، جامعه شناسی، دانشگاه تهران<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">بخشی، لطفعلی، اقتصاد، دانشگاه علامه<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">برزگران، محسن،&nbsp; دندانپزشک، جراح<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">پیران، پرویز، جامعه شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">پیش بین، صفر،&nbsp; اقتصاد، دانشگاه اهواز<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">تاج الدین، محمدباقر،جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد واحد مرکز<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">تاجیک اسماعیلی، عزیزاله، روانشناسی، دانشگاه خوارزمی<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">جامساز، محمود، اقتصاددان مستقل<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">جلایی پور، حمیدرضا، جامعه شناسی، دانشگاه تهران<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">جنتی، ابوالفضل، اقتصاددان مستقل<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">جواهری، فاطمه، جامعه شناسی، دانشگاه خوارزمی<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">حساس خواه، ژاله، آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه گیلان<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">حیدری، حسن، اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">حیدری،جواد، علوم سیاسی، دانشگاه شاهد<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">خلجی،عباس، علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">خلیلی، اسماعیل، پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">دلاوری،ابوالفضل، علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">دینی ترکمانی، علی، اقتصاد و سیاستگذاری، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">راغفر، حسین،&nbsp; اقتصاد، دانشگاه الزهرا<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">رحمانی‌زاده دهکردی، حمیدرضا، علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">رضا نصیری حامد، علوم سیاسی، دانشگاه تبریز<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">رضازاده، علی، اقتصاد، دانشگاه ارومیه<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">رفیعی، حسن، روانپزشکی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">زارع، بیژن، جامعه شناسی، دانشگاه خوارزمی<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">زروکی، شهریار، اقتصاد، دانشگاه مازندران<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">سراج‌زاده، سید حسین، جامعه‌شناسی، دانشگاه خوارزمی<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">شیانی، ملیحه، جامعه شناسی،&nbsp; دانشگاه تهران<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">صادقی، محمود، حقوق، دانشگاه تربیت مدرس<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">صالحی،سید جواد، علوم سیاسی، دانشگاه شیراز<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">صفرزاده، اسماعیل، اقتصاد، دانشگاه الزهرا.<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">صوفی مجیدپور، مسعود، اقتصاد، دانشگاه آزاد فیروزکوه<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">طالقانی، حسین، اقتصاد، مترجم<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">عبدالکریمی، بیژن، فلسفه، دانشگاه آزاد<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">عبدی، محمد، اقتصاد، دانشگاه مازندران<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">علیزاده، غلامرضا، جامعه‌شناس، دانشگاه علامه طباطبایی<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">عمران، علی، پزشک، متخصص پوست و مو<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">فاضلی، نعمت‌اله، مردم شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">فراهانی، علینقی، روانشناسی، دانشگاه خوارزمی<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">قبادی، علیرضا، مردم شناسی، دانشگاه خوارزمی<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">کاظمی، سیمین،&nbsp; پزشک و جامعه‌‌شناس<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">کاویانی، مراد، جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">کردبچه، حمید، اقتصاد، دانشگاه الزهرا<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">کریمی، زهرا، اقتصاد، دانشگاه مازندران<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">کسرایی،محمد سالار، علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انسانی<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">کولایی، الهه، علوم سیاسی، دانشگاه تهران<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">محمدزاده، یوسف، اقتصاد، دانشگاه الزهرا،<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">محمودزاده، محمود، اقتصاد، دانشگاه آزاد فیروزکوه<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">مرادی، علیرضا، روانشناسی، دانشگاه خوارزمی<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">مرشدی‌زاد، علی علوم سیاسی، دانشگاه شاهد<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">مفتخری، حسین، تاریخ، دانشگاه خوارزمی<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">مقصودی، مجتبی،علوم سیاسی، دانشگاه آزاد تهران<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">ملک السادتی، سید سعید، اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">منطقی، مرتضی، روانشناسی، دانشگاه خوارزمی<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">موسوی، سید یعقوب،جامعه شناسی، دانشگاه الزهرا<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">موسوی، میرطاهر، جامعه شناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">مومنی، فرشاد،اقتصاد، دانشگاه علامه<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">مهینی‌زاده، منصور،اقتصاد، دانشگاه یزد<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">میری، سیدجواد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">نعیمی جورشری، عباس،جامعه‌شناسی<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">نفیسی، نهال، جامعه شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">نیکو اقبال، علی‌اکبر، اقتصاد، دانشگاه تهران<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">همتی،ایرج، علوم سیاسی، نویسنده و مترجم<br style="box-sizing: border-box; outline: 0px;">یارمحمدتوسکی، مریم، جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اراک</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); text-align: justify;"><font face="Mihan-IransansLight" size="1"><b>برای مشاهده لینک اصلی خبر بر روی آدرس زیر کلیک کنید:&nbsp;</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; color: rgb(33, 37, 41); text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: x-small;">http://www.ion.ir/news/544601</span></p></div> text/html 2020-02-14T14:30:24+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی شرط کارآمدی مجلس http://www.drmaghsoudi.ir/post/532 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#990000">شرط کارآمدی مجلس (گزیده ای از یادداشتی به قلم دکتر مجتبی مقصودی در روزنامه ایران)</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#990000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8388180834/Screenshot_66_640x304.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="summary introtext" itemprop="description" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1rem; line-height: 2; font-size: 0.925rem; text-align: justify; background: rgb(247, 247, 247); padding: 10px;"><font face="Mihan-IransansLight" style="" color="#330000">تهران- ایرنا- وقتی از مسئولیت‌های مجلس سخن به میان می‌آید، اغلب بر دو بعد «قانونگذاری» و گاهی وظیفه «نظارتی» آن تأکید می‌شود؛ غافل از اینکه در کنار «قانونگذاری» و «نظارت»، عنصر «نمایندگی» را نباید فراموش کرد. به نظر می‌رسد که این عنصر در جامعه ما مغفول واقع شده است.</font></p><div class="item-body" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.7;"><div class="item-text" itemprop="articleBody" style="box-sizing: border-box;"><p style="font-size: 0.9rem; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;"><font face="Mihan-IransansLight" style="" color="#cc0000">روزنامه ایران در گزیده ای از یادداشتی به قلم&nbsp;مجتبی مقصودی، دانشیار علوم‌سیاسی و عضو سابق دفتر مطالعات‌ سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس، آورده است:&nbsp;</font></span></p><p style="font-size: 0.9rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: iran-sans-web; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;">۱- «مطالبه‌گری از مجلس چگونه باید باشد؟» این پرسشی است که شاید این روزها که به ایام انتخابات مجلس نزدیک می‌شویم ذهن بسیاری از تحلیلگران اجتماعی را به خود مشغول کرده باشد. واقعیت این است که «مطالبه‌گری از مجلس» ربط و نسبت وثیقی با عنصر «نمایندگی» پیدا می‌کند؛ یعنی تا زمانی که نمایندگان ما نتوانند نقش نمایندگی را ایفا کنند عملاً مطالبه‌گری از مجلس محقق نمی‌شود. وقتی از مسئولیت‌های مجلس سخن به میان می‌آید، اغلب بر دو بعد «قانونگذاری» و گاهی وظیفه «نظارتی» آن تأکید می‌شود؛ غافل از اینکه در کنار «قانونگذاری» و «نظارت»، عنصر «نمایندگی» را نباید فراموش کرد. به نظر می‌رسد که این عنصر در جامعه ما مغفول واقع شده است.<br style="box-sizing: border-box;">واقعیت این است که نمایندگان مجلس، در کنار نمایندگی حوزه انتخابی خود، مسئولیت نمایندگی آحاد ملت را نیز عهده‌دار هستند. مطالبات محلی در عین حال که لازم است در حوزه‌ انتخابی دنبال شود، ولی اصل را باید بر جایگاه ملی گذاشت. از این رو، نمایندگان با توجه به مسئولیتی که دارند، باید در تمام دوران نمایندگی‌شان در برابر مردم و جامعه پاسخگو باشند و پاسخگویی‌شان صرفاً به دوران انتخابات محدود نشود و بعد از پایان انتخابات، حوزه انتخابی و موکلانشان را فراموش نکنند.</p><p style="font-size: 0.9rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: iran-sans-web; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;">۲- مکانیسم‌های گزینشی در کارآمدی مجلس بسیار اثرگذارند؛ به این معنا که اگر به واسطه جنس خاصی از مکانیسم‌های گزینشی، مانع ورود نیروهایی شویم که امکان اجرایی‌سازی تعهدات را دارند، مجلس و مطالبه‌گری از آن را با مشکل مواجه خواهیم کرد. مادامی امکان مطالبه‌گری از نمایندگان مجلس محقق می‌شود که آنان در هنگام انتخابات به‌صورت فردی ثبت‌نام نکنند؛ بلکه احزاب لیست‌شان را ارائه کنند.<br style="box-sizing: border-box;">اما تا زمانی که نظام انتخاباتی ما به احزاب بی‌توجه است و نمایندگان به صورتی فردی ثبت‌نام می‌کنند، عملاً دست مردم از نظارت جدی و مطالبه‌گری از مجلس کوتاه است؛ چرا که وقتی کاندیداها به‌صورت انفرادی برای نمایندگی مجلس شرکت می‌کنند و وعده‌هایی را در حوزه انتخابی‌شان ارائه می‌کنند؛ توده‌های مردم با توجه به فضای سنگین مشکلات اقتصادی، بیکاری و تورم و... در دوران انتخابات به نمایندگان رجوع می‌کنند با این امید که نمایندگان در آینده گرهی از کار آنان بگشایند و از این رو، عنصر «نمایندگی» به یک عنصر «واسطه‌گر» تقلیل داده می‌شود؛ و گاه از این هم فراتر رفته و به حق‌العمل‌کاری بدل می‌شود؛ به این معنا که در قبال کاری که نماینده انجام می‌دهد، درصدی هم&nbsp;سهم می‌برد!</p><p style="font-size: 0.9rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: iran-sans-web; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;">۳- تا زمانی که ساز و کار انتخابات ما حزبی نشود، عملاً امکان مطالبه‌گری از مجلس برای مردم به‌صورت توده‌های پراکنده غیرقابل تصور است. مطالبه‌گری از مجلس و انتظار پاسخگویی از نمایندگان مجلس زمانی می‌تواند معنادارتر باشد که نمایندگان از دل فرآیندها و انتخاب‌های حزبی بیرون آمده باشند. از این رو، معتقدم، مجلس اخیر، در طول حیات نظام قانونگذاری در ایران کم‌اثرترین بوده است. در شرایط فعلی، عنصر «نمایندگی» در نظام قانونگذاری ما ابتر و به تعبیری ناکارآمد است و عنصر نمایندگی امکان اجرایی شدن را ندارد؛ چراکه دیده شده در صورت پیگیری جدی مطالبات مردم، این دست از نمایندگان جایگاه خود را در دوره‌های بعدی از دست خواهند داد یا ممکن است از سوی نهادهای بالادستی و نظارتی رد صلاحیت شوند. از این‌رو است که برخی از نمایندگان ترجیح می‌دهند، سکوت پیشه کنند تا مطالبه‌گر باشند. به‌همین دلیل، در طول چهار سال نمایندگی، از برخی از آنان هیچ صدایی شنیده نمی‌شود و آنچنان که باید پیرو مطالبات ملی مردم نیستند و به واقع، خواست مردم را نمایندگی&nbsp;نمی‌کنند...</p><p style="font-size: 0.9rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: iran-sans-web; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;">لینک اصلی خبر:</p><p style="text-align: left; color: rgb(33, 37, 41); font-family: iran-sans-web; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;"><a href="https://www.irna.ir/news/83672980/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3" style=""><font size="1">https://www.irna.ir/news/83672980/%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3</font></a></p></div></div></div> text/html 2020-02-03T21:49:45+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی انتخابات مجلس و سهم برنامه‌ و شعارهای صلح‌محور http://www.drmaghsoudi.ir/post/531 <div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" face="Mihan-Iransans" size="3"><b style="">انتخابات مجلس و سهم برنامه‌ و شعارهای صلح‌محور</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#330033"><b style="">مصاحبه با دکتر مجتبی مقصودی</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#cc0000" size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><p class="summary introtext" itemprop="description" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1rem; line-height: 2; font-size: 0.925rem; text-align: justify; background: rgb(247, 247, 247); padding: 10px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: iran-sans-web;">تهران- ایرنا- جوامع انسانی حتی در شرایط جنگی نیز باید راهبردی برای صلح و مصالحه داشته‌باشند و اصولاً همه جهت‌گیری‌ها بیش از جنگ باید معطوف به صلح باشد. از نگاه «مجتبی مقصودی» رئیس هیات مدیره «انجمن علمی مطالعات صلح ایران»، تشکیل فراکسیونی با نام «فراکسیون صلح» در مجلس شورای اسلامی می‌تواند آثار مثبتی به دنبال‌داشته‌باشد.</p><div class="item-body" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.7;"><div class="item-text" itemprop="articleBody" style="box-sizing: border-box;"><p style="color: rgb(33, 37, 41); font-family: iran-sans-web; font-size: 0.9rem; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;">صلح وضعیتی زاینده پیشرفت، توسعه و آرامش است. این مفهوم زمانی به چشم می‌آید و ارزش خود را به رخ می‌کشد که جای خود را به درگیری و ناآرامی و جنگ بدهد.</p><p style="color: rgb(33, 37, 41); font-family: iran-sans-web; font-size: 0.9rem; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;">اهمیت برقراری صلح و ثبات در کشورها و در سطح جهانی را می‌توان در منشور سازمان ملل و دیگر قوانین و هنجارهای بین‌المللی به چشم دید؛ گویی هدف غایی سازمان‌ها و معاهدات بین‌المللی برقراری و حفاظت از صلح تعیین شده است.</p><p style="color: rgb(33, 37, 41); font-family: iran-sans-web; font-size: 0.9rem; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;">در سطح کشورها و در چارچوب نظام‌های سیاسی و قوانین اساسی نیز صلح و فرایندهای منتهی به صلح جایگاهی ویژه دارد. در این پیوند، پژوهشگر ایرنا با «مجتبی مقصودی» رئیس هیات مدیره «انجمن علمی مطالعات صلح ایران» به گفت‌وگو نشسته که شرح آن در ادامه آمده است.</p><p style="color: rgb(33, 37, 41); font-family: iran-sans-web; font-size: 0.9rem; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;">به گفته این مدرس دانشگاه، در شرایط کنونی بیش از پیش ضرورت اعتنا و توجه به برنامه‌های صلح‌محور در کشور احساس می‌شود اما متاسفانه جای چنین برنامه‌هایی به شدت خالی است. در فعالیت و نشست‌های معدودی هم که در زمینه صلح برگزار می‌شود جای خالی نمایندگان مجلس به شدت احساس می‌شود؛ افرادی که هم نماینده حوزه انتخابیه خود بوده و هم نمایندگی از طرف آحاد ملت را به عهده دارند. این در حالی است که گرایش و دلبستگی یا به عبارتی تعهد مورد نیاز به مسئولیت‌های مرتبط با این مفهوم به چشم نمی‌خورد.</p><p style="color: rgb(33, 37, 41); font-family: iran-sans-web; font-size: 0.9rem; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;">موضوع این است نمایندگانی که برای ورود به مجلس آماده می‌شوند، در چهل سال گذشته برای دستیابی به صلح ریل‌گذاری نکرده‌اند بلکه بیشتر تلاش شد تا ریل‌گذاری‌های موجود تسهیل شود. پارلمانی که برنامه صلح محور نداشته باشد، تفاوتی میان برنامه‌های نامزدها به وجود نمی‌آورد.</p><p style="color: rgb(33, 37, 41); font-family: iran-sans-web; font-size: 0.9rem; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;">این موضوع صلح است که باعث می‌شود، نامزدها برنامه‌های متفاوتی برای دستیابی به آن ارائه دهند. برای اینکه مردم تصمیم بگیرند به کدام نامزد رأی دهند، باید تفاوت معناداری میان برنامه‌های نمایندگان مستقل، اصلاح طلب و اصولگرا وجود داشته باشد.</p><p style="color: rgb(33, 37, 41); font-family: iran-sans-web; font-size: 0.9rem; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;">نمایندگان باید دغدغه صلح داشته باشند و بدانند که این موضوع چه اندازه برای مردمی که آن‌ها را به عنوان نماینده انتخاب می‌کنند، اهمیت دارد. نامزدهای مجلس باید تشخیص دهند که موضوع صلح جزء مطالبات مردمی است یا خیر. مردم کشور به دلیل مطالبات صلح سرخورده و برخی دچار مشکلات روحی و روانی شده‌اند. باید دید موضوع توسعه که از مسیر امنیت و آرامش می‌گذرد از دغدغه های نمایندگان است یا خیر.</p><p style="color: rgb(33, 37, 41); font-family: iran-sans-web; font-size: 0.9rem; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;">به نظر می‌رسد که این مجلس در راستای بداعت قانونگذاری در حوزه صلح فاقد برنامه بوده و هیچ استراتژی و تاکتیکی برای این موضوع ندارد. حتی به جرات می‌توان گفت که مجلس در زمینه صلح، فاقد برنامه‌های مشخص است.</p><p style="color: rgb(33, 37, 41); font-family: iran-sans-web; font-size: 0.9rem; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;">اینکه نمایندگان، سیاستگذاری‌های موجود را تسهیل و بعد در صحن علنی مجلس برای دستیابی به آن تظاهرات کنند در شان مجلس نسیت. نمایندگان باید کار نمایندگی انجام دهند. به نظرمی‌رسد که این مجلس باوری به موضوعات صلح و توسعه ندارد. در نتیجه، برنامه چشم‌انداز توسعه که ایران باید تا ۱۴۰۴ در رأس بیش از ۲۰ کشور جهان قرار گیرد، با چالش‌هایی مواجه شده است.</p><p style="color: rgb(33, 37, 41); font-family: iran-sans-web; font-size: 0.9rem; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;">مردم بر اساس قرارداد اجتماعی به دولت اختیار می‌دهند که در قبال برخی چارچوب و محدودیت‌هایی که برای آنها ایجاد می‌شود، امنیت و صلح را برقرار کند. همچنین دولت باید کارآمد باشد و فرایند توسعه را پیش ببرد. در غیز این صورت کارآمدی دولت با پرسش‌هایی جدی مواجه می‌شود.</p><p style="color: rgb(33, 37, 41); font-family: iran-sans-web; font-size: 0.9rem; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;">نکته قابل تأمل دیگر این است که پارلمان در زمینه سیاست خارجی از چه جایگاهی برخوردار است. در بسیاری از کشورها نمایندگان نقش بسزایی در زمینه سیاست خارجی ندارند اما این افراد می‌توانند از راه‌های دیگر همچون تعیین بودجه در این زمینه تاثیرگذار باشند.</p><p style="color: rgb(33, 37, 41); font-family: iran-sans-web; font-size: 0.9rem; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;">به عنوان مثال اگر ایالات متحده تمایل به دخالت در مسائل خاورمیانه را داشته باشد، نمایندگان می‌توانند با کاهش بودجه مانع حضور پررنگ آمریکا در این منطقه شوند.</p><p style="color: rgb(33, 37, 41); font-family: iran-sans-web; font-size: 0.9rem; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;">در حوزه علوم سیاسی دو نوع دیپلماسی «عمومی» و «پارلمانی» وجود دارد. ایران در قالب دیپلماسی پارلمانی در حوزه صلح آنچنان که باید فعال ظاهر نشده است. در کشورما، ضعف کارکردی دیپلماسی عمومی، دیپلماسی پارلمانی و گروه‌های دوستی و پارلمانی مجلس در شرایط کنونی به چشم می‌خورد.</p><p style="color: rgb(33, 37, 41); font-family: iran-sans-web; font-size: 0.9rem; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;">به طور منطقی، زمانی که دیپلماسی رسمی و سنتی کشور از کار باز می‌ایستد، دیپلماسی عمومی و پارلمانی می‌تواند آغاز به حرکت کند چرا که نمایندگان مجلس انتخاب‌شدگان از طرف ملتند و ارتباطی به دولت نداشته و آنها سخنگوی مردمند.</p><p style="color: rgb(33, 37, 41); font-family: iran-sans-web; font-size: 0.9rem; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;">همچنان که اشاره شد در پارلمان ما اقدامات برای ریل‌گذاری صلح آنچنان که باید نبوده است. در انتخابات آینده نباید این مسیر همچنان ادامه یابد بلکه می‌شود به پیشنهاداتی چون ایجاد فراکسیون صلح اندیشید و در راستای آن قدم برداشت.</p><p style="text-align: center; color: rgb(33, 37, 41); font-family: iran-sans-web; font-size: 0.9rem; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;">برای مراجعه به لینک اصلی خبر بر روی لینک زیر&nbsp;کلیک کنید.&nbsp;</p><p style="text-align: center; color: rgb(33, 37, 41); font-family: iran-sans-web; font-size: 0.9rem; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px;">www.irna.ir/news/83657316</p></div></div></div> text/html 2020-02-02T21:41:08+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی سازوکارهای پارلمانی مانع کارآمدی مجلس http://www.drmaghsoudi.ir/post/530 <div class="content-writer my-1" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; text-align: right; margin-top: 0.25rem !important; margin-bottom: 0.25rem !important;"><span class="ml-2" style="text-align: right; font-size: 13px; box-sizing: border-box; outline: 0px; display: block; margin-left: 0.5rem !important;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: small; font-weight: 700; text-align: center;"><font color="#990000">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; دکتر مجتبی مقصودی</font></span></span><span class="ml-2" style="text-align: right; font-size: 13px; box-sizing: border-box; outline: 0px; display: block; margin-left: 0.5rem !important;"><span style="font-size: small; font-weight: 700; text-align: center;"><font color="#990000" style=""><font face="Mihan-IransansLight">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font face="Mihan-Koodak">صاحب نظر حوزه جامعه شناسی سیاسی ایران</font></font></span></span><span class="ml-2" style="font-size: 13px; text-align: justify; box-sizing: border-box; outline: 0px; display: block; margin-left: 0.5rem !important;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: small; font-weight: 700; text-align: center;"><font color="#990000"><br></font></span></span><span class="ml-2" style="font-size: 13px; color: rgb(157, 10, 14); font-family: IRANSans; box-sizing: border-box; outline: 0px; display: block; margin-left: 0.5rem !important;"><span style="font-family: Mihan-IransansLight; font-size: small; text-align: center; color: rgb(33, 37, 41); font-weight: bold;">ایران آنلاین: «مطالبه‌گری از مجلس چگونه باید باشد؟» این پرسشی است که شاید این روزها که به ایام انتخابات مجلس نزدیک می‌شویم ذهن بسیاری از تحلیلگران اجتماعی را به خود مشغول کرده باشد. واقعیت این است که «مطالبه‌گری از مجلس» ربط و نسبت وثیقی با عنصر «نمایندگی» پیدا می‌کند؛ یعنی تا زمانی که نمایندگان ما نتوانند نقش نمایندگی را ایفا کنند عملاً مطالبه‌گری از مجلس محقق نمی‌شود.</span></span><span class="ml-2" style="font-size: 13px; color: rgb(157, 10, 14); font-family: IRANSans; box-sizing: border-box; outline: 0px; display: block; margin-left: 0.5rem !important;"><br></span><span class="ml-2" style="color: rgb(157, 10, 14); box-sizing: border-box; outline: 0px; display: block; margin-left: 0.5rem !important;"><font style="" size="2" face="Mihan-Yekan"><span style="color: rgb(33, 37, 41); text-align: justify;">وقتی از مسئولیت‌های مجلس سخن به میان می‌آید، اغلب بر دو بعد «قانونگذاری» و گاهی وظیفه «نظارتی» آن تأکید می‌شود؛ غافل از اینکه در کنار «قانونگذاری» و «نظارت»، عنصر «نمایندگی» را نباید فراموش کرد. به نظر می‌رسد که این عنصر در جامعه ما مغفول واقع شده است.</span><br style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(33, 37, 41); text-align: justify;"><span style="color: rgb(33, 37, 41); text-align: justify;">واقعیت این است که نمایندگان مجلس، در کنار نمایندگی حوزه انتخابی خود، مسئولیت نمایندگی آحاد ملت را نیز عهده‌دار هستند. مطالبات محلی در عین حال که لازم است در حوزه‌ انتخابی دنبال شود، ولی اصل را باید بر جایگاه ملی گذاشت. از این رو، نمایندگان با توجه به مسئولیتی که دارند، باید در تمام دوران نمایندگی‌شان در برابر مردم و جامعه پاسخگو باشند و پاسخگویی‌شان صرفاً به دوران انتخابات محدود نشود و بعد از پایان انتخابات، حوزه انتخابی و موکلانشان را فراموش نکنند.</span><br style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(33, 37, 41); text-align: justify;"><span style="color: rgb(33, 37, 41); text-align: justify;">مکانیسم‌های گزینشی در کارآمدی مجلس بسیار اثرگذارند؛ به این معنا که اگر به واسطه جنس خاصی از مکانیسم‌های گزینشی، مانع ورود نیروهایی شویم که امکان اجرایی‌سازی تعهدات را دارند، مجلس و مطالبه‌گری از آن را با مشکل مواجه خواهیم کرد.</span><br style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(33, 37, 41); text-align: justify;"><span style="color: rgb(33, 37, 41); text-align: justify;">مادامی امکان مطالبه‌گری از نمایندگان مجلس محقق می‌شود که آنان در هنگام انتخابات به‌صورت فردی ثبت‌نام نکنند؛ بلکه احزاب لیست‌شان را ارائه کنند.</span><br style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(33, 37, 41); text-align: justify;"><span style="color: rgb(33, 37, 41); text-align: justify;">اما تا زمانی که نظام انتخاباتی ما به احزاب بی‌توجه است و نمایندگان به صورتی فردی ثبت‌نام می‌کنند، عملاً دست مردم از نظارت جدی و مطالبه‌گری از مجلس کوتاه است؛ چرا که وقتی کاندیداها به‌صورت انفرادی برای نمایندگی مجلس شرکت می‌کنند و وعده‌هایی را در حوزه انتخابی‌شان ارائه می‌کنند؛ توده‌های مردم با توجه به فضای سنگین مشکلات اقتصادی، بیکاری و تورم و... در دوران انتخابات به نمایندگان رجوع می‌کنند با این امید که نمایندگان در آینده گرهی از کار آنان بگشایند و از این رو، عنصر «نمایندگی» به یک عنصر «واسطه‌گر» تقلیل داده می‌شود؛ و گاه از این هم فراتر رفته و به حق‌العمل‌کاری بدل می‌شود؛ به این معنا که در قبال کاری که نماینده انجام می‌دهد، درصدی هم&nbsp;</span><span style="color: rgb(33, 37, 41); text-align: justify;">سهم می‌برد!<br></span></font></span><span class="ml-2" style="color: rgb(157, 10, 14); box-sizing: border-box; outline: 0px; display: block; margin-left: 0.5rem !important; text-align: left;"><span style="color: rgb(33, 37, 41); font-family: iran-sans-web; font-size: 14.4px; text-align: center; word-spacing: 1px;">برای مراجعه به لینک اصلی خبر بر روی لینک زیر&nbsp;کلیک کنید.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span><span class="ml-2" style="text-align: left; box-sizing: border-box; outline: 0px; display: block; margin-left: 0.5rem !important;"><span style="text-align: center; font-size: 14.4px; word-spacing: 1px;"><font color="#212529" face="iran-sans-web">http://www.ion.ir/news/536771&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></span></span><span class="ml-2" style="color: rgb(157, 10, 14); box-sizing: border-box; outline: 0px; display: block; margin-left: 0.5rem !important;"><font style="" size="2" face="Mihan-Yekan"><span style="color: rgb(33, 37, 41); text-align: justify;">ادامه متن در ادامه مطلب</span></font></span></div><div style="box-sizing: border-box; outline: 0px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: IRANSans; font-size: 13px; text-align: right;"><div class="news-content" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; line-height: 25px; margin-top: 20px; text-align: justify;"></div></div> text/html 2020-02-02T21:34:03+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی پرسش‌هایی از نامزدهای نمایندگی مجلس درباره برنامه‌های صلح‌محور http://www.drmaghsoudi.ir/post/529 <h1 class="title" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0.4rem 0px 1rem; line-height: 1.75;"><a itemprop="headline" href="https://www.irna.ir/news/83638283/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1" style="box-sizing: border-box; color: rgb(134, 15, 16); text-decoration-line: none; background-color: transparent; transition: all 0.2s ease 0s;"><font face="Mihan-Iransans" size="4">پرسش‌هایی از نامزدهای نمایندگی مجلس درباره برنامه‌های صلح‌محور</font></a></h1><h5 style="font-size: 0.8rem; text-align: center; box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0.5rem; line-height: 1.2;"><font face="Mihan-Iransans">دکتر مجتبی مقصودی استاد دانشگاه و مدیر انجمن علمی مطالعات صلح ایران</font></h5><div style="text-align: center; font-size: 0.7rem;"><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div style="text-align: center; font-size: 0.7rem;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8386952900/156899534_640x426.jpg" alt=""></div><div style="font-size: 0.7rem;"><font face="Mihan-IransansLight"><br></font></div><div><p class="summary introtext" itemprop="description" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1rem; line-height: 2; text-align: justify; background: rgb(247, 247, 247); padding: 10px;"><font face="Mihan-IransansLight" size="2"><b>تهران- ایرنا- یکی از پرسش‌های مهم پیش روی نامزدهای نمایندگی مجلس این است که چه رویکرد و عملکردی در قبال موضوع صلح در مناسبات خارجی ایران داشته و دارند؟ برخی هم می‌پرسند آیا می‌توان به راه‌اندازی «فراکسیون صلح» در نهاد قانون گذاری جمهوری اسلامی امید داشت؟</b></font></p><div class="item-body" style="font-size: 0.9rem; box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.7; font-family: iran-sans-web;"><div class="item-text" itemprop="articleBody" style="box-sizing: border-box;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px; font-size: 0.9rem;">مطالبه بیهوده‌ای نیست اگر انتظار داشته باشیم که مجلس و نمایندگان آن که منطقاً برخاسته از آراء ملت‌اند، با لحاظ کردن حقوق ملت، کنشگری فعال در حوزه صلح‌سازی از طریق نظارت برعملکرد دستگاه‌ها و نهادها، تهیه و تدوین طرح‌های صلح‌محور، مفاهمه‌جویانه، آرامش‌بخش و مصالحه‌گرایانه در همهٔ حوزه‌ها و از جمله سیاست خارجی ذی‌مدخل باشند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px; font-size: 0.9rem;">اگر با هم اتفاق نظر داشته باشیم که حوزه سیاست و روابط خارجی هر کشوری از مهمترین حوزه‌های تصمیم گیری و سیاستگذاری است، این پرسش پیش‌می‌آید آیا اصولاً مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منتخب نقشی در فرایند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در این حوزه دارند یا می‌توانند داشته باشند و تاکنون تا چه حد داشته‌اند؟</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px; font-size: 0.9rem;">با توجه به شرایط پر تنش در روابط خارجی جمهوری اسلامی با ایالات متحده، برخی کشورهای اروپایی و نیز طیفی از کشورهای منطقه، مجلس شورای اسلامی در قالب دیپلماسی عمومی- پارلمانی چه نقشی را می‌تواند ایفا کند؟</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px; font-size: 0.9rem;">اگر سه کارویژه «نمایندگی»، «نظارت» و «قانونگذاری» را از جمله مسئولیت‌ها و مأموریت‌های نمایندگان مجلس بدانیم پرسشِ دیگر این است در طول چهار دهه از حیات نظام جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی چه سهمی در صلح‌سازی و تولید ادبیات مفاهمه در قالب‌های سه‌گانه داشته‌اند و یا اینکه برعکس خود بخشی از مساله و تولید ادبیات تنش و منازعه بوده‌اند؟</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px; font-size: 0.9rem;">اگر بخواهیم ارزیابی عملکردی داشته باشیم اصولاً نمایندگان در این عرصه چه نقشی را ایفاء کرده‌اند و چه نمره‌ای می‌گیرند؟ و صریح‌تر بگوییم آیا از منظر صلح‌خواهی و صلح‌سازی اصولاً به نمره قبولی نزدیک می‌شوند؟</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px; font-size: 0.9rem;">&nbsp;باید از همین منظر پرسید در طول ۱۰ دوره حیات مجلس شورای اسلامی، چه نمونه شاخصی از تاثیرگذاری مجلس در حوزه روابط و سیاست خارجی در دست است و اگر بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی عمومی را یکی از مهمترین کارکردهای نهاد پارلمان در حوزه تعاملات بین المللی و تنش‌زدایی و بسط روابط خارجی مردم‌مدار بدانیم، مجلس تا چه حد توانسته از این ظرفیت استفاده کند و در این عرصه گروه‌های دوستی- پارلمانی به عنوان مهمترین بازوی دیپلماسی عمومی و پارلمانی که در مقطعی دوران طلایی داشته است، تا چه حد توانسته در بهبود روابط خارجی و تنش زدایی، به ویژه در مناسبات دوجانبه با کشورهای دیگر ایفای نقش کند &nbsp;یا اینکه تنها محدود به سفرهای خارجی پرهزینه شده‌است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px; font-size: 0.9rem;">سؤال بجایی است اگر پرسیده شود که گروه‌های دوستی و پارلمانی در حال حاضر برای ظرفیت‌سازی فضای گفت‌وگویی و مصالحه سیاسی به‌آن‌ها نیاز است چه می‌کنند؟</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px; font-size: 0.9rem;">&nbsp;از این منظر، بطور مشخص، مجلس و نمایندگان محترم در چه قالب‌هایی بهتر می‌توانند به صلح‌سازی در عرصه روابط خارجی کمک کنند؟ آیا اصولاً موضوع صلح و صلح‌سازی و کاهش تنش در روابط خارجی از جمله دغدغه‌ها و مسائل مجلس و نمایندگان آن بوده است؟ یا اولویت‌های دیگری در دستور کار داشته‌اند؟</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px; font-size: 0.9rem;">نمایندگان محترم حاضر در نشست‌های مجلس و نامزدهای ورود به بهارستان به‌طور مشخص چه رویکرد و عملکردی را نسبت به موضوع صلح و مصالحه در مناسبات خارجی جمهوری اسلامی داشته و دارند و شخصاً چه طرح و برنامه‌هایی را برای صلح‌سازی در روابط خارجی جمهوری اسلامی داشته و ارائه داده و می‌توانند ارائه دهند و آیا می‌توان در دوره آینده مجلس، امید به راه‌اندازی «فراکسیون صلح» در نهاد پارلمان جمهوری اسلامی داشت؟</p></div></div></div><div style="font-size: 0.7rem;"><a href="https://www.irna.ir/news/83638283/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1">https://www.irna.ir/news/83638283/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1</a></div><div style="font-size: 0.7rem; font-family: iran-sans-web;"><br style="color: rgb(33, 37, 41); text-align: right;"></div>