دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات

 

آینده پژوهی صلح در جهان اسلام

پنل   "آینده پژوهی صلح در جهان اسلام "  در عصر یکشنبه (هشتم اردیبهشت)، ساعت ۱۶ تا ۱۷:۴۵ با مشارکت انجمن علمی مطالعات صلح ایران ، گروه سفیران صلح و دوستی به ریاست سرکار خانم دکتر طیبه محمد و موسسه فرهنگی اکو به ریاست آقای دکتر مظاهری ارائه و اداره می شود.

سخنرانان این پنل:

دکتر مجتبی مقصودی در ضرورت صلح پژوهی در جهان اسلام

دکتر امیرهوشنگ میرکوشش (مدیر پنل)جایگاه صلح در آینده روابط ایران و عربستان

دکتر علی مرشدی زاد اسلام سیاسی، نهادگرایی و آینده جهان اسلام

دکتر محمد منصور نژاد انجمنهای علمی و آینده تولید و ترویج ادبیات صلح در جهان اسلام

دکتر رامتین رضایی ضرورت پیوند مدرنیته و هویت اسلامی

حضور علاقمندان در این پنل آزاد است.