دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
انجمن روانشناسی اجتماعی ایران  با همکاری تعدادی از نهادهای علمی، آموزشی و پژوهشی و از جمله انجمن علمی مطالعات صلح ایران برگزار می کندپنجمین کنگره روانشناسی اجتماعی فرصت ها و تهدیدهای اجتماعی نوپدیدمحورهای کنفرانس:– شیوع، طبقه بندی و تبیین انواع آسیب های اجتماعی نوپدید در ایران و جهان– پیامدهای روانی/اجتماعی/خانوادگی/ حقوقی و جرم شناسی آسیب های اجتماعی نوپدید-پیامدهای امنیتیِ آسیب های اجتماعی نوپدید (امنیت اخلاقی، امنیت روانی، امنیت اجتماعی(– کاهش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی نوپدید– آسیب شناسی عملکرد نهادها و دستگاه ها در مواجهه با فن آوری های نوین ارتباطی-رویکردهای امنیتی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی نوپدید-آسیب شناسی عملکرد امنیتی و انتظامی نهادها و دستگاه های متولی در مواجهه با آسیب های اجتماعی نوپدید؛ با تاکید بر فضای مجازی– شناسایی، تبیین و به کارگیری انواع فرصت های اجتماعی نوپدیدزمان: پنجم دی ماه 1397محل برگزاری: تهراننهادهای مشارکت کننده: دانشگاه علامه طباطبایی، انجمن علمی مطالعات صلح ایران، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه پیام نور، و تعداد دیگری از نهادها و موسسات علمی و آموزشی