دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات

نشست علمی: ادبیات جنگ؛ ادبیات ضد جنگ

دوشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ۰۷:۱۹ ب.ظ
به مناسبت "روز جهانی صلح"  گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی با مشارکت انجمن اندیشه و قلم، انجمن علمی مطالعات صلح ایران و دفتر ارتباطات با دانش آموختگان دانشگاه خوارزمی برگزار می نمایند:با حضور: حمید عبداللهیان، احمد شاکری، محمد حنیفنشست علمی: ادبیات جنگ؛ ادبیات ضد جنگزمان: یکشنبه 2 مهر1396ساعت 17 تا 19مکان: سالن فرهیختگان دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی
  • مجتبی مقصودی

جنگ

روز جهانی

صلح

نشست

همایش