دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
انجمن علمی مطالعات صلح ایران برگزار می کند نشست همگرایی دینی و دیپلماسی صلح در خاورمیانه سخنرانان دکتر محمد امین قانعی راد ( رییس انجمن جامعه شناسی ایران ) دکتر سید جواد میری ( دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ) دکتر محمد منصورنژاد ( پژوهشگر علوم دینی و سیاسی ) زمان : روز سه شنبه 1395/1/31 ساعت : 16- 18 محل برگزاری : تهران: خیابان پاسداران،  خیابان شهید مومن نژاد ( گلستان یکم ) شماره 124 ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری