دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
فراخوان سومین همایش کنکاش های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران نظریه سازی در جامعه شناسی کوششی است برای کسب دانش و بینش عمیق تر برای تببین مسائل اجتماعی و شناخت بهتر پدیده های زندگی اجتماعی و به مدد آن است که توانایی های لازم برای سازماندهی فعالیت ها به منظور حل مسائل اجتماعی، مداخله دانش بنیاد اجتماعی و برنامه ریزی برای توسعه کشور فراهم می گردد. بر این اساس انجمن جامعه شناسی ایران در اردیبهشت ماه 1395 سومین همایش «کنکاش های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران» را با شرکت اساتید، صاحب نظران، پژوهشگران، جامعه شناسان و دانشجویان رشته های علوم اجتماعی کشور برگزار می کند.هدف هاو محور های موضوعی همایش از این قرارند:·         طرح و ارزیابی وضعیت و جایگاه نظریه سازی در علوم اجتماعی در کشور·         معرفی و نقد دیدگاهها و رویکردهای نظری اندیشمندان علوم اجتماعی در مورد جامعه ایران·          گسترش ارتباط گفتمانی در حوزه های نظری جامعه شناسی·         طرح ضرورت دستیابی به اجماع دیدگاهی در زمینه گسترش مفهوم سازی و نظریه پردازی درباره جامعه ایرانمحورهای عمومی همایش عبارتند از:·          سنخ شناسی پژوهشگران از چیستی جامعه ایران·         تبیین جامعه شناختی وضعیت نظریه های اجتماعی در کشور·         ارزیابی دستاوردهای درون دانشگاهی و برون دانشگاهی در نظریه پردازی اجتماعی·         کاربرد مفاهیم عام و خاص در فهم جامعه ایران·         ارزیابی دستاوردهای اندیشمندان ایرانی در تفسیر و نقد نظریه های اجتماعی کلاسیک و مدرن·         هستی شناسی مفاهیم آزادی و عدالت در نظریه های اجتماعی در ایران·          بررسی نقش دانشگاه ها و انجمن های علمی در مفهوم سازی و نظریه پردازی درباره جامعه ایران·         معرفی و ارزیابی نظریه های مرتبط با جامعه شناسی تاریخی ایران·          ارزیابی نظریه های تبیین کننده جامعه و حکومت در ایران·         معرفی و ارزیابی نظریه های مرتبط با چالش های مدرنیته و توسعه در ایران·         نظریه ها، الگوها و مدل های توسعه در ایراناز علاقمندان درخواست می شود که چکیده مقاله خود را حداکثر تا تاریخ 30 دی ماه 1394 به دبیرخانه همایش به نشانی پست الکترونیکی isa.conference@yahoo.com ارسال نمایند. چکیده مقاله باید در چهار بخش شامل: مقدمه ( طرح مسئله و ضرورت)، روش شناسی، یافته ها و نتیجه گیری و حداکثر در 250 کلمه و در قالب word تهیه شود. (شیوه نامه نگارش چکیده و اصل مقالات همایش‌ های انجمن جامعه شناسی ایران را ازاینجا دریافت کنید).نشانی دبیرخانه همایش: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل گیشا، جنب بیمارستان شریعتی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، انجمن جامعه شناسی ایران.تلفن و دورنگار دبیرخانه: 88004742