دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات

نشست با حضور سفیر افغانستان

شنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۴، ۰۶:۳۶ ق.ظ
انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری کارگروه علوم سیاسی خانه اندیشمندان برگزار می کندافغانستان: نگاهی از درون با حضور دکتر نصیر احمد نورسفیر کبیر و نماینده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستاندکتر مجتبی مقصودی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزدکتر سید محمدکاظم سجادپورعضو هیئت علمی دانشکده روابط بین المللزمان: چهارشنبه 14 مرداد 1394- ساعت  17- 19 مکان: خیابان نجات الهی ، نبش خیابان ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن حافظ