دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
سلسله نشست های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت    برنامه های آینده سلسله نشست های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که توسط انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می شود اعلام شد. همگی نشست های آینده در بهار و در محل انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می شوند    به گفته ی سینا صابریان دبیر اجرایی این سلسله نشست ها، در تدوین موضوعات انتخابی سعی شده است از زوایای متنوع و بین رشته ای به الگوی بومی پیشرفت پرداخته شود؛ زمینه هایی همچون اخلاق، فرهنگ، اقتصاد، قوانین و سیاست و نخبگان که بدین منظور مجموعه ای از صاحب نظران و اعضای هیات علمی دانشگاه ها برای ارایه بحث ها به نشست ها دعوت شده اند. وی گفت با برنامه ریزی دکتر امیر دبیری مهر، دبیر علمی سلسله نشست ها از ابتدا محورهایی مبنای طرح کلی این نشست ها بوده است که با جستجو و مطالعه و رایزنی با اساتید در نهایت به این قوام و چارچوب چند بعدی رسید. صابریان افزود همگی سخنرانان هم دارای حوزه تخصصی مرتبط با موضوعات و هم دارای دغدغه تولید بومی (اسلامی ایرانی) در رویکرد مطالعاتی و آثارشان می باشند.  لازم به ذکر است بر اساس جدول قابل مشاهده آقایان دکتر ابوالفضل پاسبانی، دکتر فیروز رازنهان، دکتر حبیب الله فاضلی، دکتر حمید حاجی حیدری و دکتر امیر دبیری مهر ارایه کنندگان بحث های پیش روی سلسله نشست ها خواهند بود. همچنین آقای دکتر احد فرامرز قراملکی ارایه کننده اولین نشست بوده است. نامموضوعتاریخ1. دکتر احد فرامرز قراملکیاخلاق پیشرفت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتبرگزار شد2. دکتر ابوالفضل پاسبانیامکان ارائه الگوی بومی پیشرفت (ضرورتها و الزامات نظری)سه شنبه 9 اردیبهشت ساعت 163. دکتر فیروز رازنهانفرهنگ کار جمعی و الگوی پیشرفت اسلامی ایرانیکشنبه 21 اردیبشهت4. دکتر حبیب الله فاضلیآسیب شناسی الگوهای پیشرفت وتوسعه درایران بارویکرد مطالعات سیاسیهفته اول خرداد5. دکتر حمید حاجی حیدریتورم نخبگان  وآستانه های تکنیکی توسعهسه شنبه، 13 خرداد، ساعت 176. دکتر امیر دبیری مهرفرصت ها و موانع فرهنگی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتهفته سوم خرداد

نظرات  (۱)

با سلام
آیا همه می توانند در این نشست ها شرکت کنند؟
پاسخ:
بله. از حضور همه علاقمندان استقبال می شود