دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات

همایش تاریخ و علوم سیاسی

دوشنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۵۴ ق.ظ
گروه تاریخ و همکاری های میان رشته ای پژوهشکده تاریخ اسلام با حمایت انجمن علوم سیاسی ایران و انجمن ایرانی تاریخ برگزار می نمایند:همایش تاریخ و علوم سیاسی     گروه تاریخ و همکاری های میان رشته ای برای بستر سازی گفتگوها و همکاری های میان مورخان و تاریخ پژوهان با اصحاب دیگر رشته ها همایش دوسالانه ای را با عنوان تاریخ و همکاری های میان رشته ای طراحی کرده است که نخستین آن با عنوان «تاریخ و همکاری‌های میان رشته‌ای» در اسفندماه 1390 برگزار شد. به خواست و یاری خدا دومین همایش از سلسله همایش های دوسالانه یاد شده در اسفند ماه سال جاری با عنوان تاریخ و علوم سیاسی برگزار خواهد شد.هدف آن است که فرصتی هر چند کوتاه و اندک برای گفتگو و تبادل آراء میان  متخصصان و صاحبنظران این دو رشته در باره شرایط و امکانات و ضرورت ها و مقتضیات همکاری میان رشته ای فراهم آورد. مقالات ارائه شده به دبیرخانه همایش بایستی با این هدف همخوانی داشته و در چارچوب محورهای فراخوان باشند :   محورهای همایش : 1.مبانی معرفت شناسی، مفاهیم، نظریه ها :  ضرورت ها (ضرورت های تعامل و همکاری دو رشته)  امکان ها(امکان ‌های معرفتی و نظرورزانه تعامل و همکاری دو رشته)  موانع (موانع نظری تعامل و همکاری دو رشته)  آسیب ها (آسیب شناسی تعامل و همکاری دو رشته) بایدها و نبایدها (بایدها و نبایدهای مهم در تعامل و همکاری دو رشته) و ...     2.روش شناسی، رهیافت ها و تکنیک ها : دستاوردهای روش شناختی ناشی از تعامل و همکاری میان تاریخ و علوم سیاسی تاریخ، علوم سیاسی و رهیافت های نهادگرایانه ساختار و عاملیت در همکاری تاریخ و علوم سیاسی تاریخ، علوم سیاسی و روش های کمی و کیفی تحلیل محتوا، تحلیل گفتمان و ... در همکاری تاریخ و علوم سیاسی و ...   3.حوزه های تعامل بین تاریخ و علوم سیاسی : تحول تاریخی نهادهای سیاسی (دولت، احزاب، حکومت، دیوان سالاری و...- با تأکید بر ایران و جهان اسلام) تحول تاریخی جامعه مدنی (با تأکید بر ایران و جهان اسلام) تاریخ، قدرت، جنسیت، نژاد، طبقه، زبان، ایدئولوژی، دین، فرهنگ و ... تاریخ از پائین و سیاست مقاومت (جنبش‌ها ، نهضت‌ها و ...) تاریخمندی و ناتاریخمندی مفاهیم آزادی، عدالت و برابری تاریخ، سیاست و یوتوپیا تاریخ و نظم دموکراتیک تاریخ، سیاست و موعودگرایی تاریخ، سیاست و هویت تاریخ، سیاست و نظریه نخبه‌گرایی  اصطلاح شناسی سیاسی- تاریخی متون تاریخی، ادبی، دینی و ... معناکاوی اصطلاحات  و مفاهیم سیاسی در متون تاریخی، ادبی، دینی و ... و ...   4.تجربه تعامل: آموزش و پژوهش  وضعیت آموزش و پژوهش در گروه های آموزشی تاریخ و علوم سیاسی از منظر همکاری‌های میان دو رشته  آسیب شناسی آموزش و پژوهش در گروه های آموزشی تاریخ و علوم سیاسی  نقد و بررسی برنامه های درسی رشته تاریخ و علوم سیاسی در همه مقاطع  تاریخ و سیاست در ذهن و زبان ایرانی(ذهنیت توطئه، اسطوره سازی، قهرمان‌گرایی، گذشته‌گرایی و ...) آسیب‌شناسی   بازنمایی تاریخ و امر سیاسی در رسانه‌های ایران انجمن‌ها و مؤسسات و نهادهای هر دو رشته در ایران و جهان و چند و چون همکاری‌ها ی آنها و ...   زمان برگزاری همایش: 24 و 25 اردیبهشت ماه 1393 آخرین مهلت ارسال چکیده ها: 3 اسفند ماه 1392 آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 20 فروردین ماه 1393   نحوه ارسال آثار: علاقه مندان می‌توانند آثار خود را به آدرس پست الکترونیکی inter@pte.ac.ir، گروه تاریخ و همکاری های میان رشته‌ای پژوهشکده تاریخ اسلام ارسال نمایند.   ضوابط پذیرش مقالات 1. حجم مقالات حداکثر 6000 کلمه باشد 2. مقاله باید مشتمل بر بخش­های زیر باشد : *چکیده و واژگان کلیدی تحقیق *مقدمه: شامل طرح مسأله پژوهش و پیشینه آن، روش تحقیق و بیان هدف *بدنه اصلی مقاله مشتمل بر بحث و بررسی فرضیه/فرضیات تحقیق و ارائه تحلیل­های مناسب با موضوع *نتیجه *فهرست منابع و مآخذ 3. معادل لاتین اصطلاحات و مفاهیم خاص در پانویس درج شود. 4. ارجاعات باید به صورت پانویس و در انتهای هر صفحه درج شود. 5. مشخصات نویسنده یا نویسندگان (نام، نام خانوادگی، مرتبه ی علمی، شماره تلفن نویسنده و دانشگاه یا موسسه مربوطه و نشانی پست الکترونیکی) در صفحه نخست ذکر گردد. 6. هر مقاله در دو نسخه ی Word  و PDF به دبیرخانه ی همایش ارسال گردد.