دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می کنند:   هم اندیشی جایگاه دیپلماسی علمی ودانشگاهی بعد ازتحریم ها   با حضور: دکتر حسین دهشیار: نگاه نظری به ماهیت دیپلماسی علمی دکتر شجاع احمد وند: بررسی جایگاه دیپلماسی علم وفنآوری در سیاست خارجی دکتر محمد جواد حق شناس: دیپلماسی علمی؛ ارتقاء جایگاه منطقه ای وافزایش تعامل فرا منطقه ای دکتر سید محمد کاظم سجادپور: دیپلماسی علمی چند جانبه؛ سازمانهای بین المللی وهمکاریهای علمی دکتر امیر هوشنگ میر کوشش: دیپلماسی علمی وفنآوری؛ امنیت ملی در بستر هستی شناسی   زمان: یکشنبه 13 بهمن 1392 ساعت 10 الی 12 مکان:  دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی  واقع در بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت