دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
اولین نشست کمیته جامعه شناسی سیاسی ایران، در روز چهارشنبه 14 دی ماه 1390، ساعت 14 تا 16، با حضور دکتر علیرضا ازغندی، دکتر احمد نقیب زاده، دکتر قدیر نصری، دکتر علی مرشدی زاد، دکتر مجتبی مقصودی و خانم شقایق حیدری برگزار شد.     پس از 8 سال فعالیت مستمر از سوی انجمن علوم سیاسی ایران، آغاز بکار اولین کمیته علمی این انجمن در نیمه اول دی ماه 1390 طلیعه گسترش و تعمیق فعالیت های علمی، تعاملات دانشگاهی و فصل نوینی از کارکردهای این نهاد علمی محسوب می شود. دستور جلسه اولین نشست این کمیته، آشنایی اعضاء محترم با کم و کیف وظایف و مسئولیت های کمیته جامعه شناسی سیاسی ایران، برنامه ریزی فعالیت های آتی کمیته و تعیین زمانبندی جلسات بعدی کمیته بود.    در ابتدای جلسه دبیر علمی کمیته ضمن خیر مقدم و تبریک همکاری اساتید محترم در راه اندازی و مشارکت در کمیته جامعه شناسی سیاسی ایران، گزارش کاری از فرایند دعوت، ساختار تشکیلاتی، شرح وظایف و عملکرد این کمیته را ارائه دادند. در ادامه اعضاء کمیته، پیشنهادات خود را در مورد وظایف، کارکردها و مسئولیت های این کمیته مطرح کردند،     بومی سازی و نظریه پردازی، آسیب شناسی مطالعات جامعه شناسی سیاسی در ایران و نقد و بررسی متون درسی و آثار فاخر در این حوزه، بستر سازی و ترغیب اساتید و دانشجویان به انجام پژوهش های میدانی و پیمایشی و انجام کارهای تحقیقاتی بکر و دست اول (فراتر از بررسی های تحلیلی- توصیفی و رویکردهای صرفا تاریخی)، برقراری ارتباط میان نخبگان فکری و دانشگاهی با نخبگان اجرایی و دستگاه های اداری در حوزه سیاست و جامعه شناسی، پیش بینی و تمهید اهداف و کارکردهای این کمیته در سال 1391، تشکیل شورای مدرسان جامعه شناسی سیاسی در ایران، برگزاری کارگاه های آموزشی، انتخاب کتاب برتر و رساله دکتری برتر در این حوزه و... از جمله پیشنهاداتی بود که از سوی اعضاء کمیته ارائه شد.     پس از ارائه پیشنهادات مذکور امکان سنجی و عملیاتی سازی این ایده ها و طرح ها در چارچوبه امکانات انجمن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. با موافقت اعضاء، تاریخ بعدی نشست کمیته جامعه شناسی سیاسی ایران 12 بهمن 1390 در دفتر اصلی انجمن علوم سیاسی ایران تعیین شد.

نظرات  (۱)

  • احمدی نسب
  • وب سایت بسیار زیبا و پرمحتوایی دارید.
    بنده دورادور با جنابعالی آشنا هستم و کمال سعادتی بود که سایت شما را نیز دیدم.
    موفق و موید باشید