دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
انجمن علوم سیاسی ایران و دیده‌بان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران انجمن دوستداران میراث فرهنگی افراز انجمن فرهنگی ایران‌زمین (افراز) مؤسسه‌ی فرهنگی خورشید راگا برگزار می‌کنند:   همایش بحرین و جزایر ایرانی خلیج فارس از دریچه‌ی اسناد   سخنرانان: دکتر مجید تفرشی: بحرین و جزایر ایرانی خلیج فارس از دریچه‌ی اسناد وزارت امور خارجه‌ی انگلستان دکتر هوشنگ طالع: تاریخ تجزیه‌ی بحرین دکتر شروین وکیلی: تبار ایرانی مردمان جنوب خلیج فارس   زمان: سه‌شنبه، هشتم آبان‌ماه، ساعت 15/30   مکان: فرهنگ‌سرای ابن‌سینا (قانون)، فاز یکِ شهرک قدس (غرب)، نبشِ خیابان ایران‌زمین شمالی ورود برای عموم آزاد است