دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
آخرین نظرات
همایش ملی «فضای مجازی و سیاست» با همکاری مشترک انجمن علوم سیاسی ایران و  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، پنجشنبه مورخ 12 آبان ماه در تالار استاد شهریار این دانشگاه برگزار خواهد شد. دبیری علمی این همایش را دکتر جعفر جمشیدی راد عضو هیات علمی و مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز برعهده خواهند داشت. تاکنون 130 عنوان چکیده مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است.   که استقبال چشمگیر پژوهشگران دانش سیاست را به موضوع همایش نشان می دهد، موضوعی که به نسبت اهمیت روزافزون آن و تاثیری که در حوزه عمل سیاسی داشته است، در محافل دانشگاهی ایران به آن کمتر توجه شده است و برگزاری این همایش در ابعاد ملی و گستردگی مشارکت کنندگان از تلاش های بی وقفه دست اندرکاران علم سیاست در ایران برای تحلیل و تبیین  واقع بینانه و بررسی عالمانه چشم انداز های این فضای جدید در عرصه نظر و عمل سیاسی دارد.    استقبال پژوهشگران و صاحبنظران از دانشگاه های مختلف کشور و برگزاری همایشی ملی در دانشگاهی غیر از دانشگاه های پایتخت، گامی رو به جلو در جهت تمرکز زدایی برای ایجاد فرصت های برابر و شکوفایی حداکثری استعدادها و بهره گیری از ظرفیت های علمی – اجرایی دیگر دانشگاه های کشور، به عنوان یکی از اصلی ترین اهداف انجمن علوم سیاسی ایران محسوب می شود. که گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد تبریز و انجمن علوم سیاسی ایران آنرا مغتنم شمرده اند و به بهره گیری آن همت گماردند.